PSRWN Oddział Płock – Szkolenie 03.11.2017r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Płocku ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się dniu 03 listopada 2017 r. (piątek)   w HOTELU HERMAN – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ul. Sienkiewicza 30; 09-400 Płock
Temat:   ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI DOKONANE W 2017 roku

Wykładowca:   Zdzisław Małecki 
rzeczoznawca majątkowy, numer uprawnień zawodowych 20, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Współzałożyciel PFSRM i jej były wiceprezydent. Przewodniczący Komisji Standardów Zawodowych PFSRM w latach 1995-2006. Wieloletni biegły z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości a także przewodniczący Zespołu Ekspertów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Program przeznaczony dla: rzeczoznawców majątkowych

Czas trwania seminarium: 8 godzin edukacyjnych.

Cel szczególny szkolenia stanowić będzie analiza i omówienie zmian ustawy z dnia
20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 września 2017r. Analizowane będą zmiany dokonywane w tej ustawie, obejmujące:
• 51 przepisów szczegółowych,
• w tym 24 zmiany dotyczące wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.
Uczestnicy szkolenia otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe, około 85 stron, przedstawiające i omawiające dokonane zmiany, wraz ze źródłowymi komentarzami przyczyn i skutków zmian, oraz materiały pomocnicze.

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

PSRWN Oddział Łódź- Szkolenie 12.10.2017r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Łodzi ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się dniu  12 października 2017 r. (czwartek) o godz. 10. 00 w sali szkoleniowej 202 Domu Technika w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a.

Temat szkolenia: Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wybrane aspekty wyceny nieruchomości metodą pozostałościową.

Wykładowca: dr nauk ekonomicznych Jerzy Filipiak – rzeczoznawca majątkowy.

Program szkolenia:

1.Podejście mieszane – wybrane aspekty

2. Analiza przypadku

3.Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami

4. Dyskusja

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami . ( 8 godz. edukacyjnych )
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia, potwierdzające doskonalenie kwalifikacji zawodowych.
Odpłatność za szkolenie wynosi : 220 + 23 VAT

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu na załączonej karcie zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty , przyjmowane będą telefonicznie ( wtorek, piątek ) lub e-mailem na adres : biuro@psrwn-lodz. pl do dnia 09.10.2017 r.
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonywać przelewem .

numer konta PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

PSRWN Oddział Warszawa – Szkolenie 04.10.2017r.

Zarząd Oddziału Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się w dniu 04 października 2017 r. (środa) w godzinach 16.30 – 20.00 w budynku NOT – ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.
Temat: „Omówienie najnowszych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami”
Wykładowca: mgr inż. Henryk Jędrzejewski
– rzeczoznawca majątkowy, Przewodniczący Zespołu Ekspertów PSRWN, wieloletni dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Program przeznaczony dla: rzeczoznawców majątkowych
Czas trwania seminarium: 4 godziny edukacyjne.

Odpłatność za uczestnictwo w seminariach dla członków 15 zł, a dla osób spoza stowarzyszenia 30 zł.
Płatność i wpis na listę obecności pod salą przed szkoleniem.

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

Standard zawodowy „Wycena nieruchomości drogowych”

Projektu standardu „Wycena nieruchomości drogowych” złożone do Ministra Infrastruktury i Budownictwa przez PFSRM  w dniu 28/08/2017.

Posted in Standardy Zawodowe | Leave a comment

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 01.09.2017 r. w sprawie standardu zawodowego

Zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Poz.59) w załączeniu prezentujemy standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych nr 1 Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.

Posted in PRAWO | Leave a comment

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami


W dniu 20 lipca 2017 r.uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe rzeczoznawców majątkowy.

Posted in PRAWO | Leave a comment

Opinia fałszywa i opinia nierzetelna – Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości

W załączeniu stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące opinii fałszywej i opinii nierzetelnej.

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące opinii fałszywej i nierzetelnej

Posted in PRAWO | Leave a comment

PSRWN Warszawa – Szkolenie 05.04.2017 r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Warszawie ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się dniu 5 kwietnia 2017 r. (środa) w  godzinach 16.30 – 20.00 w budynku NOT – ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.
Temat:    Wybrane aspekty wyceny nieruchomości metodą pozostałościową.
Wykładowca: dr nauk ekonomicznych Jerzy Filipiak

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

PSRWN Szczecin – Szkolenie 29.03.2017r

Zarząd Oddziału PSRWN w Szczecinie ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się dniu 29 marca 2017 r. (środa) w UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, ul. Mickiewicza  64, sala 126
Temat:   WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Wykładowca: dr inż. Jan Konowalczuk

pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2008 r. adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości i kierownik studium podyplomowego „Rzeczoznawca Majątkowy”. Wykładowca na studiach podyplomowych (m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Akademia Krakowska) oraz licznych kursach i konferencjach rzeczoznawców majątkowych. Od 1994 r. czynny rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu wyceny nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny stanu i analizy przedsiębiorstw, ekonomiki rolnictwa, wyceny gospodarstw rolnych oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Przewodniczący Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w latach 2006–2009. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisji ds. szacowania nieruchomości. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Wieloletni redaktor naczelny kwartalnika „Nieruchomość”. W swoim dorobku ma ponad 40 publikacji, w tym 5 książek oraz redakcję polskich wydań europejskich i międzynarodowych standardów wyceny, a także specjalistyczne artykuły na temat wyceny nieruchomości przedsiębiorstw (CRE).

Czas trwania:  29.03.2017 r., środa w godz. od 9 00 do 15 45 – 8 godzin edukacyjnych

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

PSRWN Płock – relacja ze szkolenia z dnia 19.11.2016 r.

W dniu 19.11.2016 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Hotel Herman w Płocku, odbyło się szkolenie zorganizowane przez PSRWN Oddział w Płocku: „Wycena nieruchomości rolnych”.
W szkoleniu wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 68.  Oprócz rzeczoznawców z Naszego Oddziału, w szkoleniu uczestniczyli rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski: z Warszawy,  Brodnicy, Grudziądza, Łodzi, Skierniewic, Sochaczewa, Szczecina, Świdnicy, Torunia, Wałbrzycha, Włocławka i Wrocławia. Niewątpliwą zasługę, w dużym zainteresowaniu szkoleniem, miała osoba wykładowcy: dr inż. Jana Konowalczuka – pracownika naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  wykładowcy na studiach podyplomowych, czynnego rzeczoznawcy majątkowego specjalizującego się w wycenie przedsiębiorstw, ocenie i analizie przedsiębiorstw, ekonomice rolnictwa, wycenie gospodarstw rolnych. W czasie wykładu dr inż. Jan Konowalczuk, między innymi, wyjaśnił różnice w wycenie nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego, podzielił się
z uczestnikami szkolenia własnymi doświadczeniami z wyceny nieruchomości rolnych w różnych aspektach, omówił regulacje metodyki wyceny nieruchomości rolnych w standardach zawodowych krajowych, europejskich standardach wyceny 2000 oraz w międzynarodowych standardach wyceny. Wiedza i doświadczenie wykładowcy, a także dobry kontakt ze słuchaczami, spowodowały, że szkolenie na długo zapadnie w naszej pamięci oraz będzie miało przełożenie na pracę zawodową.

Posted in Szkolenia PSRWN, Wydarzenia | Leave a comment