PSRWN Radom – Szkolenie 17-18.09.2016r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Radomiu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 17-18.09.2016 r. (10.00-18.00; 9.00-15.00 – 16 godzin edukacyjnych) w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18.

Temat: „Określania wartości szkód i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych przesyłowych i pod drogi publiczne oraz opłaty adiacenckie”

Wykładowca:  mgr inż. Jerzy Dąbek

Koszt: 320,00 zł – dla członków PSRWN Oddział Radom, 400,00 zł – dla pozostałych uczestników (W cenie obiad, kawa i herbata w czasie przerwy.  Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.)

Dodatkowe informacje: SZKOLENIE 17-18.09.2016 – PROGRAM, ZGŁOSZENIE

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

Kalendarz Prawny – Sierpień 2016

Kalendarz Prawny – Sierpień 2016

Posted in Aktualności | Leave a comment

Szkolenie – PSRWN Szczecin – 10.09.2016r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Szczecinie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 10 września 2016 r.:

Temat: „Problematyka opłat planistycznych i adiacenckich w wycenie nieruchomości”

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

Kierownik Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, rzeczoznawca majątkowy, przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. rzeczoznawców majątkowych, autor ponad 250 pozycji naukowych i popularnonaukowych opublikowanych w różnych czasopismach, w tym 20 pozycji zwartych w postaci podręczników i skryptów (opracowania samodzielne i we współautorstwie), uznany autorytet w środowisku rzeczoznawców majątkowych.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Adresaci: Rzeczoznawcy majątkowi, urzędnicy państwowi i samorządowi

Miejsce: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Szczecin, ul. Mickiewicza 64, sala 019 (parter w „starym budynku”)
Czas: 10.09.2016 r., sobota w godz. od 9 00 do 15 45 – 8 godzin edukacyjnych
Odpłatność: Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 250 zł. W trakcie szkolenia będą dostępne zimne i ciepłe napoje oraz ciastka kruche. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.
Należność należy wpłacać przelewem do dnia 5 września 2016r. na konto stowarzyszenia: 32 1060 0076 0000 3200 0089 1656 z dopiskiem „szkolenie 10.09.2016 r.”
Zgłoszenia: Zgłoszenia należy dokonywać mailowo wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 5 września 2016 r. na adres: biuro@psrwn.szczecin.pl lub faxem na nr 91 4847068

Program szkolenia: Problematyka opłat planistycznych i adiacenckich w wycenie nieruchomości 1. Wycena i szacowanie- nieco powtórki z wyceny 2. Opracowania planistyczne jako źródło informacji do wyceny 3. Przestrzeń i skutki ekonomiczne planowania przestrzennego 4. Zmiany wartości nieruchomości w procesie inwestycyjnym 5. Określanie opłat planistycznych 6. Opłaty adiacenckie

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

Szkolenie – PSRWN Łódź – 14.10.2016r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Łodzi uprzejmie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 14.10.2016r.

Temat: Wybrane zagadnienia prawa budowlanego w aspekcie szacowania nieruchomości
Prowadzący: mgr Agnieszka Gapca – Radca Prawny
Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia znajdują się w załączeniu oraz są dostępne na stronie : www.psrwn-lodz.pl

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

Aktualne szkolenia

Posted in Aktualności | Leave a comment

Smutna wiadomość

Janina Waszek

Posted in Aktualności | Leave a comment

Sprawozdanie ze szkolenia – PSRWN Płock

Kurs specjalistyczny pt.: METODYKA WYLICZANIA WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA TLE SZKÓD INFRASTRUKTUROWYCH ORAZ OKREŚLANIE WARTOŚCI BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI, który odbył się w dniach 24-25 czerwca 2016 roku w Płocku w Hotelu Czardasz, został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Płocku. Wykładowcami byli dr inż. Dariusz Konieczny – autor i współautor publikacji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych V.8. pt. Zasady szacowania szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej (Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002) – obecnie tymczasowa nota interpretacyjna. Współautor opracowań dotyczących metodologii ustalania wartości szkód infrastrukturowych, odszkodowań za szkody oraz wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z obcych nieruchomości przez operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także dr inż. Cezary Kowalczyk – autor i współautor publikacji poświęconych analizie cen na rynku nieruchomości, procedur związanych z szacowaniem nieruchomości oraz metodologii ustalania odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu istnienia infrastruktury na obcych gruntach, wykonanych na zlecenie firm przesyłowych.

Pasja, doświadczenie i wiedza wykładowców, a co najważniejsze umiejętność przekazania tej wiedzy w efektowny i efektywny sposób zmieniła wykład w ciekawą dyskusję. Niestety szkolenie miało (zresztą jak zawsze) jedną wadę – było zdecydowanie za krótkie.

A że nie samym szkoleniem człowiek żyje, więc i tym razem nie obyło się bez spotkania integracyjnego przy grillu, wspólnych rozmów, wymiany poglądów i doświadczeń. Natomiast dobrze dobrana muzyka, porywająca do tańca, zapewniła świetną zabawę na parkiecie.

                                                                                                                          Zofia Chojnacka

 

Posted in Wydarzenia | Leave a comment

Kalendarz Prawny – Lipiec 2016

Posted in Kalendarz Prawny | Leave a comment

PSRWN Płock – kurs specjalistyczny 24-25.06.2016r.

Zarząd Główny PSRWN zaprasza na kurs specjalistyczny, organizowany przez PSRWN Oddział w Płocku w dniach 24-25 czerwca bieżącego roku. Szczegółowy program kursu i karta zgłoszenia w załączeniu, oraz na stronie PSRWN Oddział w Płocku – www.psrwn.plocman.pl.

Temat:

METODYKA WYLICZANIA WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA TLE SZKÓD INFRASTRUKTUROWYCH ORAZ OKREŚLANIE WARTOŚCI BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Wykładowcy:

dr inż. Dariusz Konieczny

dr inż. Cezary Kowalczyk

 

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników do 40 osób, chętni przed dokonaniem wpłaty i wysłaniem karty zgłoszenia, powinni zasięgnąć informacji o wolnych miejscach u kolegi Sebastiana Gazy (dane kontaktowe do kolegi w załączonym  zaproszeniu i karcie zgłoszenia). Pozostały 4 wolne miejsca.

 

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

Władze PSRWN w IX kadencji (2016-2019)

Andrzej Hopfer – Prezydent PSRWN

A. Członkowie Prezydium

Jerzy Filipiak  – Vice Prezydent

Krzysztof Lewandowski – Vice Prezydent

Edward Oszmiański – Vice Prezydent

Roman Bisping – Skarbnik

Zygmunt Zygmuntowicz – Członek Prezydium

B. Członkowie Zarządu Głównego z wyboru

Adam Iller – Członek

Iwona Peła-Wlazeł – Członek

Sebastian Kokot  – Członek

Zbigniew Zysk– Członek

C. W posiedzeniach Zarządu biorą udział z prawem głosu przewodniczący oddziałów.

 D. Komisja Rewizyjna

1. Anna Mysiak – Przewodnicząca

2.Jan Olchówka – Wiceprzewodniczący

3. Renata Maroszek – Sekretarz

4. Marek Pijanowski – Członek

5. Grażyna Wojciechowska – Członek

E. Sąd Koleżeński

1. Jerzy Lewandowski – Przewodniczący

2. Lech Stosio – Wiceprzewodniczący

3.Janusz Rosuł – Sekretarz

4. Maria Figiel – członek

5. Sylwia Hilarowicz – członek

Stali Delegaci PSRWN do Rady Krajowej PFSRM 

1. Andrzej Hopfer

2. Lewandowski Krzysztof

Delegat PSRWN do Rady Krajowej FSNT- NOT 

1. Lewandowski Krzysztof

 

Posted in Aktualności | Leave a comment