Szkolenie + warsztaty ONLINE- 26-27 kwietnia 2024r. „Współpraca biegłego rzeczoznawcy majątkowego z sądem i komornikiem – aspekty praktyczne”

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera ma przyjemność zaprosić na szkolenie połączone z warsztatami online, które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2024r. (piątek i sobota), w godzinach:
26 kwietnia – 16:00-19:15 (2 punkty szkolenie)
27 kwietnia – 9:00-14:00 (3 punkty warsztaty)
na platformie
https://clickmeeting.com/pl . 

Tematyka:

Współpraca biegłego rzeczoznawcy majątkowego z sądem i komornikiem – aspekty praktyczne

Czas trwania: 10 godzin edukacyjnych

2 punkty szkolenie + 3 punkty warsztaty

Szczegółowa tematyka 

16:00-17:30
Współpraca biegłego rzeczoznawcy majątkowego z sądem w sprawach o odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu –

sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu Andrzej Antkiewicz

17:45-19:15
Współpraca biegłego rzeczoznawcy majątkowego z sądem w sprawach karnych –
sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu Piotr Gensikowski 

9:00-10:30
Jakość opinii/weryfikacja końcowa usługi biegłego dokonywana przez sąd; opinie uzupełniające; odpłatność za opinie –
sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu Marek Lewandowski

biegły sądowy, rzeczoznawca majatkowy  Przemysław Samełko

10:45-12:15
Współpraca biegłego rzeczoznawcy majątkowego z sądem w sprawach spadkowych (o zachowek, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, spis inwentarza spadkodawcy; stany nieruchomości, pozyskiwanie dowodów dla stanu nieruchomości w historycznym czasie) –

sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu Dominik Bednarski
biegły  sądowy Przemysław Samełko

12:30-14:00
Współpraca biegłego rzeczoznawcy majątkowego z sądem i komornikiem sądowym w postepowaniu egzekucyjnym (egzekucja z nieruchomości) –
sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu Andrzej Antkiewicz
biegły rzeczoznawca majątkowy Przemysław Samełko

Warsztaty są przewidziane na 200 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą.

Formularz zgłoszeniowy  

Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wnoszą opłatę z podatkiem VAT. Opłatę wpłacamy na konto Zarządu Głównego PSRWN 66 1020 1013 0000 0102 0304 5820
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłane zaproszenie na szkolenie.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!
Pełna informacja RODO znajduje się na dole strony.

Po naciśnięciu przycisku “WYŚLIJ ZGŁOSZENIE” powinno wyskoczyć zielone okienko z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia. Jeżeli formularz zgłoszeniowy nie będzie działać proszę przesłać najważniejsze dane na maila zarzad.glowny@psrwn.pl

Opłatę za szkolenie należy wysłać na numer rachunku ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSRWN: 66 1020 1013 0000 0102 0304 5820

Wkrótce po odnotowaniu płatności wystawimy fakturę. Informację dotyczącą dostępu do wydarzenia wyślemy około tygodnia przed szkoleniem.

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

 1. Posiadanie komputera z dostępem do stabilnego Internetu.
 2. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Platforma ClickMeeting, na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce. Uczestnik nie musi instalować żadnych dodatkowych programów, wystarczy otworzyć link i dołączyć do szkolenia.
 3. Platforma ClickMeeting współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami oraz większością kamer internetowych. Bardziej zaawansowana lub profesjonalna kamera może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania lub sprzętu. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania w trakcie szkolenia można zadawać na czacie.

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt: adres mailowy: zarzad.glowny@psrwn.pl  lub telefoniczny 792 330 173 – Bartosz Rawa.
Kontakt do organizatora: Janusz Rosuł t. 606481308

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 3/5, lok. 422, wpisany do KRS pod numerem: 0000138026, tel.: 22 828 64 54; 792 330 173 (Bartosz Rawa); e-mail: zarzad.glowny@psrwn.pl
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi).
 1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w związku z realizacją zawartej umowy tj. udziału w szkoleniu, do czasu jej zakończenia, po tym czasie w zakresie i przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 2. Odbiorcami podanych przez Pana/Panią danych osobowych mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
 • organy, instytucje lub podmioty upoważnione z mocy obowiązujących przepisów prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy – tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, tj. udziału w szkoleniu.

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera