Kategoria: Kalendarz Prawny

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2024 r.

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2024 r.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 1 marca 2024 r. poz. 295). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego...

KALENDARZ PRAWNY – luty 2024 r.

Ustawa budżetowa na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2024 r. poz. 122). Weszła w życie z dniem 1 lutego 2024 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024...

KALENDARZ PRAWNY – styczeń 2024 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2023 r. z podziałem na województwa (M.P. z dnia 5 stycznia 2024 r. poz. 12). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r....

KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 4 lipca 2023 r. poz. 1270 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali...

KALENDARZ PRAWNY – grudzień 2022 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2022 r. poz. 2469). Weszło w życie z dniem 16 grudnia 2022 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych...

KALENDARZ PRAWNY – październik 2022 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa (M. P. z 6 października 2022 r. poz. 962). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r....

KALENDARZ PRAWNY – sierpień 2022 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. z 1 sierpnia 2022 r. poz. 731). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony...

KALENDARZ PRAWNY – Czerwiec 2022 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 1 czerwca 2022 r. poz. 1168). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy...

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2022 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2 marca 2022 r. poz. 503). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy...

KALENDARZ PRAWNY – wrzesień 2021 r.

KALENDARZ PRAWNY – wrzesień 2021 r. Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (Dz. U. z 6 września 2021 r. poz. 1623). Weszła w życie z dniem 21 września 2021 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11...

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera