Miesięczne Archiwum: marzec 2024

KALENDARZ PRAWNY – luty 2024 r.

Ustawa budżetowa na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2024 r. poz. 122). Weszła w życie z dniem 1 lutego 2024 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024...

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera