Projekt ustawy – społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa. Nowy wzór świadectwa nadania uprawnień RzM

Informacja przekazana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o SpolForRozwMieszk z wyciągiem z uzasadnienia

 

„Dzień dobry, 

Szanowni Państwo,

W dniu 8 kwietnia 2024 roku PFSRM otrzymała w ramach konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw, oznaczony w wykazie prac legislacyjnych numerem UA7 (projekt z dnia 4 kwietnia 2024 roku).

Projekt przewiduje zmiany w 14 ustawach, w tym m.in.

– ustawie o gospodarce nieruchomościami,

– ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

– ustawie z dnia 7 lipca 2023 o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Wstępny „przegląd” tego projektu nie wskazuje, żeby wprowadzał on zmiany wpływające wprost na wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Tym niemniej warto się z nim zapoznać (jak „więcej oczu” na to popatrzy …. to dla nas bezpieczniej).

Z „ciekawostek”: jedna z proponowanych zmian w UGN dotyczy „wzoru świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości”. Proponuje się „spersonalizowaną dwustronną kartę identyfikacyjną zawierającą fotografię rzeczoznawcy majątkowego” oraz udostępnienie „w postaci dokumentu mobilnego”. Idzie „nowoczesność”.

W załączeniu do niniejszego maila tekst projektu tej ustawy wraz z zamieszczonym (pod zamianami, odnoszącymi się do wymienionych powyżej 3 ustaw – czerwony kolor czcionki), wyciągiem z uzasadnienia do tego projektu. Pozwoli to na łatwiejszą ocenę zapisów projektu w tych trzech obszarach. 

Spostrzeżenie niejako na marginesie: jak duży ruch legislacyjny jest potrzeby (zmiany w kilku innych niż UGN ustawach), żeby zmienić wzór świadectwa RzM !!!. Świadczy to o całej masie obowiązujących w naszym systemie regulacji prawnych, a „produkcja” idzie pełną parą …..

Symptomatyczne jest również „miejsce” gdzie zamieszcza się projekt zmiany UGN dotyczący „świadectwa RzM” (czyli można bez problemu „przegapić” zmiany legislacyjne które nas dotyczą).

Z kolei „nowelizacja” zeszłorocznej ustawy z dnia 7 lipca 2023 o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw zawarta w sygnowanym projekcie, polega głównie na wprowadzaniu korekt i eliminacji błędów (chyba świadczy to o jakości tworzonego prawa).

Ale to zupełnie na marginesie (nie mogłem się powstrzymać, żeby nie skomentować).

Wracając do meritum.

Projekt wraz z „pełnym” uzasadnieniem oraz OSR-em został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12383852

W przypadku gdyby lektura tego projektu wzbudziła Państwa wątpliwości prosimy o przesłanie stosownych uwag na adres mailowy Federacji: sekretariat@pfsrm.pl do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Z pozdrowieniami

Krzysztof Gabrel”

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera