Zarządcy nieruchomości – „idea” stworzenia izby zawodowej

Informacja przekazana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.