Warszawa

Dnia 07.11.2019r. Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego PSRWN wybrało następujące władze (2019- 2022):
 
Małgorzata Skąpska – Prezes
Jerzy Filipiak – Wiceprezes
Bożena Hopfer – Sekretarz
Renata Maroszek – Skarbnik
Ludmiła Pietrzak – Członek Zarządu
Grażyna Wojciechowska– Członek Zarządu
Edward Oszmiański – Zastępca Członka Zarządu

Komisja Opiniodawczo-Rozjemcza 

Przewodnicząca: Grażyna Wojciechowska tel. 602-713-646

 

Akta sprawy prosimy kierować na adres biura Oddziału Warszawskiego PSRWN

Ul. Czackiego 3/5. pok 421A, 00-043 Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości – Oddział Warszawski

00 – 043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5 pok. 421A

telefon:  22  828 64 54   792 330 173 (Bartosz Rawa)
e-mail: info@wycena-nieruchomosci.com.pl
WWW:  wycena-nieruchomosci.com.pl

Konto bankowe: 93 1050 1041 1000 0005 0133 5715

Sekretariat czynny: pon.-czw. w godz: 10:00 – 15:00.

Prezes: Małgorzata Skąpska

Telefon: 502 230 506

Mail: mskapska@gmail.com