Łódź

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera

Oddział w Łodzi

90-007 Łódź
Pl. Komuny Paryskiej 5A

telefon/fax:  042 630 94 79, 042 632 50 03

e-mail: psrwn-lodz@neostrada.pl

WWW: www.psrwn-lodz.pl

 

Prezes: Iwona Peła-Wlazeł

telefon: 505 489 025

email:  iwonap-w@wp.pl

Iwona Peła – Wlazeł – Prezes Zarządu

Wojciech Sakosik – Wiceprezes

Maria Bicz  – Sekretarz

Aleksandra Szewczyk – Skarbnik

Ewa Felberg – Członek

Komisja Opiniodawczo-Rozjemcza:

Przewodniczący:  Iwona Peła-Wlazeł tel. 505 489 025

Praca zdalna - Covid-19

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 mając na uwadze zachowanie niezbędnych środków ostrożności od dnia 16 marca 2020 r., aż do odwołania Biuro PSRWN będzie zamknięte dla interesantów i przechodzi na pracę zdalną.
Kontakt z pracownikiem Biura PSRWN jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej zarzad.glowny@psrwn.pl lub telefonu komórkowego: 792 330 173 (Bartosz Rawa)