Projekt ustawy – społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa. Nowy wzór świadectwa nadania uprawnień RzM

Informacja przekazana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.