PSRWN Olsztyn: Szkolenie ONLINE 20.05.2024r. „Co zrobić, aby komisje opiniujące oceniały pozytywnie Twój operat. Jak stosować nowe rozporządzenie, aby uniknąć błędów w operatach.” Wykładowca: dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie zaprasza na szkolenie online w dniu: 20.05.2024 r. (poniedziałek) w godzinach 16:00 – 20:00 na platformie https://clickmeeting.com/pl

Temat:

Co zrobić, aby komisje opiniujące oceniały pozytywnie Twój operat. Jak stosować nowe rozporządzenie, aby uniknąć błędów w operatach

Wykładowca:

dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska

– rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 414, inżynier budownictwa z uprawnieniami budowlanymi, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy Katedry Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Wieloletnia biegła sądowa Sądu Okręgowego w Łodzi. Współautorka Noty Interpretacyjnej „Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości” wchodzącej w skład Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM oraz „Dobrych praktyk w zakresie oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych” – dokumentu rekomendowanego do stosowania przez stowarzyszenia sfederowane w PFSRM.

 

Czas trwania: 4 godziny edukacyjne. (2 punkty szkolenie).

Uczestnictwo odpłatne: 

  1. 100 zł – PSRWN oddział Olsztyn z opłaconymi na bieżąco składkami.
  2. 150 zł – członkowie innych Oddziałów PSRWN
  3. 200 zł – osoby spoza PSRWN

Osoby bez uprawnień – koszt plus podatek VAT

Wpłaty na konto: PKO BP S.A.ODDZ.2 w OLSZTYNIE 88 1020 3541 0000 5002 0089 2646

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do dnia 17.05.2024 r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@psrwn.olsztyn.pl,

INFORMACJE dot. szkolenia: tel. 505-148-150 / 607 941 564

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu

 

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera