Minione kadencje

 Prezydium

Andrzej Hopfer                       – Prezydent    

Jerzy Filipiak                           – Wiceprezydent         

Krzysztof Lewandowski         – Wiceprezydent         

Edward Oszmiański               – Wiceprezydent         

Roman Bisping                        – Skarbnik                  

Zygmunt Zygmuntowicz        – Członek Prezydium 

Członkowie ZG z wyboru imiennego     

Adam Iller                               – członek

Iwona Peła-Wlazeł                 – członek

Sebastian Kokot                     – członek

Zbigniew Zysk                        – członek

Członkowie ZG – Prezesi Zarządów Oddziałów

Bydgoszcz             – Zygmunt Zygmuntowicz
Ciechanów             – Stefan Przybyłek
Gdańsk                   – Henryk Paszkowski
Lublin                     – Stanisław Kochański
Łódź                        – Iwona Peła-Wlazeł
Olsztyn                   – Ryszard Cymerman
Opole                      – Marek  Ślusarczyk
Piotrków Tryb.      – Cyryla Urbaniak
Płock                      – Adam Iller  / Janusz Rosuł
Radom                   – Henryk Poręba / Władysław Pitkowski                
Siedlce                    – Lech Stosio
Szczecin                 – Sebastian  Kokot / Agnieszka Zegarek-Dudzińska
Warszawa              – Małgorzata  Skąpska
Włocławek             – Jerzy Lewandowski

Delegaci do Rady Krajowej PFSRM

Andrzej Hopfer
Jerzy Filipiak
Krzysztof Lewandowski

Delegat do Rady Krajowej FSN-T NOT

Henryk Paszkowski  P

Prezydium

Andrzej Hopfer                – Prezydent PSRWN

Jerzy Filipiak                    – Wiceprezydent 

Krzysztof Lewandowski – Wiceprezydent 

Stanisław Kolanowski    – Wiceprezydent 

Anna Mysiak                    – Skarbnik

Zygmunt Bojar                – Członek Prezydium

Członkowie Zarządu Głównego z wyboru

Jacek Zyga – Członek

Teresa Wąsowicz  – Członek

Sebastian Kokot  – Członek

Tadeusz Kościuk – Członek

Piotr Majtkowski  – Zastępca Członka Zarządu

Henryk Paszkowski – Zastępca Członka Zarządu

W posiedzeniach Zarządu biorą udział z prawem głosu przewodniczący oddziałów.

 Komisja Rewizyjna

1. Jan Olchówka – przewodniczący

2. Ryszard Błoński

3. Renata Maroszek

4. Marek Pijanowski

5. Roman Bisping

6. Wacław Lastowski – zastępca

7. Władysław Pitlowski – zastępca

E. Sąd Koleżeński

1. Jerzy Lewandowski – przewodniczący

2. Stanisław Kochański

3. Lech Stosio

4. Leszek Kiljanka

5.Janusz Rosuł

6. Stanisława Grabska-Mędrala – zastępca

7. Maria Figiel – zastępca

Stali Delegaci PSRWN do Rady Krajowej PFSRM 

1. Andrzej Hopfer

2. Lewandowski Krzysztof

Delegat PSRWN do Rady Krajowej FSNT- NOT 

1. Lewandowski Krzysztof

Prezydent PSRWN – Hopfer Andrzej

Sekretarz Generalny PSRWN – Stanisław Różanka

A. Członkowie Prezydium
1. Jerzy Filipiak – wiceprezydent – finanse, szkolenia
2. Tomasz Telega – wiceprezydent – sprawy organizacyjne
3. Krzysztof Lewandowski – wiceprezydent – realizacja Wniosków Zjazdowych
4. Stanisław Kolanowski – członek Prezydium – Zarządu
5. Henryk Paszkowski – Skarbnik
6. Janusz Jasiński – członek prezydium z wyboru imiennego
7. Krzysztof Kozłowski – członek prezydium z wyboru imiennego
8. Zygmunt Bojar – członek prezydium z wyboru imiennego
9. Danuta Jędrzejewska-Szmek – członek prezydium z wyboru imiennego

B. Członkowie Zarządu Głównego
1. Prezesi Oddziałów Terenowych

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej 
1. Wanda Spychalska – przewodnicząca
2. Andrzej Nowak – wiceprzewodniczący
3. Jerzy Lewandowski
4. Piotr Majtkowski
5. Marek Pijanowski

Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego 
1. Ewa Baś – przewodnicząca
2. Sylwia Hilarowicz – zastępca przewodniczącej
3. Lech Stosio – członek
4. Krystyna Stępień – członek
5. Maria Czapska-Zimmerman – członka

Stali Delegaci PSRWN do Rady Krajowej PFSRM 
1. Andrzej Hopfer
2. Ryszard Cymerman
2. Jerzy Filipiak
2. Telega Tomasz + 2 osoby

Delegat PSRWN do Rady Krajowej FSNT- NOT 
1. Lewandowski Krzysztof

Zawartość przełącznika

Władze PSRWN w V kadencji (2004-2007)

Prezydent PSRWN – Hopfer Andrzej

Sekretarz Generalny PSRWN – Stanisław Różanka

A. Członkowie Prezydium
1. Jasiński Janusz – wiceprezydent
2. Kolanowski Stanisław – wiceprezydent
3. Telega Tomasz – wiceprezydent
4. Skąpska Małgorzata – skarbnik
5. Gierasimiuk Andrzej – członek prezydium
6. Ślusarczyk Marek – członek prezydium

B. Członkowie Zarządu Głównego
1. Prezesi Oddziałów Terenowych

C. Członkowie Zarządu Głównego z wyboru imiennego
1. Cichocki Maciej
2. Lewandowski Krzysztof
3. Paszkowski Henryk
4. Strózik Krystyna
5. Śliwiński Ryszard

Zastępcy członków Zarządu Głównego
1. Walczowska Sylwia
2. Zygmuntowicz Zygmunt

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej
1. Spychalska Wanda – przewodnicząca
2. Nowak Andrzej – wiceprzewodniczący
3. Nowak Konstanty
4. Pijanowski Marek
5. Płonka Maria Ewa

Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego
1. Hilarowicz Sylwia – przewodnicząca
2. Makowski Jerzy – zastępca przewodniczącej
3. Skowroński Zbigniew – członek
4. Źróbek Sabina – członek
5. Buzalska Aurelia – zastępca członka
6. Walicki Jerzy – zastępca członka

Delegaci do Rady Krajowej PFSRM
1. Filipiak Jerzy
2. Telega Tomasz

Delegat do Rady Krajowej FSN-T NOT
1. Lewandowski Krzysztof

Zawartość przełącznika

Zawartość przełącznika

Zawartość przełącznika

Zawartość przełącznika