Władze

Władzami naczelnymi PRSWN są: 
1) Walny Zjazd Delegatów PSRWN
2) Zarząd Główny
3) Główna Komisja Rewizyjna
4) Główny Sąd Koleżeński

W skład Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. Prof. Andrzeja Hopfera wchodzą:

  • Członkowie Prezydium
  • Członkowie Zarządu Głównego z wyboru
  • Prezesi Oddziałów PSRWN

Zarząd Główny PSRWN w X kadencji (2019-2022) wybrany przez Walny Zjazd Delegatów w dniu 01.06.2019r.

PREZYDIUM

Krzysztof Lewandowski – Prezydent PSRWN

Marek Ślusarczyk  – Wiceprezydent

Jerzy Korejwo – Wiceprezydent

Iwona Peła-Wlazeł – Wiceprezydent

Roman Bisping – Skarbnik

Aleksandra Motławska – Członek Prezydium

Członkowie Zarządu Głównego z wyboru

Anna Pogorzelska – Członek

Przemysław Samełko – Członek

Agnieszka Zegarek-Dudzińska – Członek

Stefan Przybyłek – Członek

Jerzy Filipiak – Zastępca Członka

Janusz Rosuł – Zastępca Członka

Prezesi Oddziałów PSRWN.

PSRWN Bydgoszcz – Zygmunt Zygmuntowicz

PSRWN Ciechanów – Stefan Przybyłek

PSRWN Gdańsk – Henryk Paszkowski

PSRWN Lublin – Stanisław Kochański

PSRWN Łódź – Iwona Peła-Wlazeł

PSRWN Olsztyn – Ryszard Cymerman

PSRWN Opole – Marek Ślusarczyk

PSRWN Płock – Janusz Rosuł

PSRWN Piotrków Tryb. – Cyryla Urbaniak

PSRWN Radom – Władysław Pitkowski

PSRWN Siedlce – Lech Stosio

PSRWN Szczecin – Agnieszka Zegarek-Dudzińska

PSRWN Warszawa – Małgorzata Skąpska

PSRWN Włocławek – Jerzy Lewandowski

 Komisja Rewizyjna – organ nadzorujący

1. Sebastian Gaza – Przewodnicząca

2.Renata Maroszek – Wiceprzewodniczący

3. Agnieszka Jura-Walczak – Członek

4. Marek Pijanowski – Członek

5. Grażyna Wojciechowska – Członek

6. Cyryla Urbaniak – Zastępca Członka

Główny Sąd Koleżeński

1. Jerzy Lewandowski – Przewodniczący

2. Lech Stosio – Wiceprzewodniczący

3. Zofia Chojnacka – Członek

4. Maria Figiel – Członek

5. Anna Beer-Zwolińska – członek

Stali Delegaci PSRWN do Rady Krajowej PFSRM 

1. Lewandowski Krzysztof

Delegaci PSRWN do Rady Krajowej FSNT- NOT 

1. Stefan Przybyłek

2. Henryk Paszkowski

3. Marek Pijanowski

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera