PFSRM o dostępie do danych o nieruchomościach. Uwagi do projektu ustawy o kredycie #naStart.

Informacja przekazana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.