Olsztyn

Data powołania Oddziału 12.01.1993 r.


Najważniejsze cele w działaniu Zarządu

 1. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez

  • organizowanie comiesięcznych zebrań szkoleniowych
  • rozpowszechnianie fachowej literatury
  • gromadzenie i prowadzenie biblioteki literatury fachowej
  • sygnalizowanie nowo wchodzących przepisów prawnych
 2. Uczestnictwo w konferencjach naukowych organizowanych przez PSRWN i PFSRM.
 3. Integracja środowiska poprzez organizowanie zebrań dwudniowych z wykładami połączonymi z wypoczynkiem i rekreacją
 4. Organizacja praktyk zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości
 5. Opiniowanie operatów szacunkowych sporządzanych przez członków naszego Stowarzyszenia
 6. Prowadzenie grupy negocjacyjnej ds. spornych.