*Z życia stowarzyszenia :

„Nieruchomości” Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach

Drogie Koleżanki i Koledzy, 11 lat mija od kiedy mieliśmy w rękach ostatni numer „Nieruchomości” – wówczas kwartalnika Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. Po krótkiej i bardzo konkretnej rozmowie nasza Koleżanka Iwona Kubarek, zgodziła się kierować Zespołem czterech osób, który postanowił reaktywować nasze środowiskowe pismo. Po wielu...

KALENDARZ PRAWNY – luty 2024 r.

Ustawa budżetowa na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2024 r. poz. 122). Weszła w życie z dniem 1 lutego 2024 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024...

KALENDARZ PRAWNY – styczeń 2024 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2023 r. z podziałem na województwa (M.P. z dnia 5 stycznia 2024 r. poz. 12). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r....

Relacja z pogrzebu Prof. Andrzeja Hopfera

15 grudnia w wieku 90 lat zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer 18 grudnia 2023 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie pożegnaliśmy naszego drogiego przyjaciela Profesora Andrzeja Hopfera. W pogrzebie wzięła udział rodzina, liczne grono przyjaciół i współpracowników, przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości...

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera