Prof. dr hab. Andrzej Hopfer

Profesor dr hab. Andrzej Hopfer

Urodzony w 1933 r. w Warszawie. Studiował na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Autor ponad 200 monografii, rozpraw i artykułów naukowych, podręczników, skryptów, oraz innych opracowań.

Doktor honoris causa Uniwersytetu w Sopron (Węgry) i Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Przedstawiciel Polski w Komisji Międzynarodowej Fede­racji Geodezyjnej (FIG). Jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Od 1998 r. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer jest członkiem korespondentem PAN.

Był organizatorem w 1991 r. Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości i  jego prezyden­tem od 1992  do 2019 r. W 1997 roku nagrodzony Medalem Amicus de Rebus Peritorum Polonorum za zasługi dla rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Były rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera