*Z życia stowarzyszenia :

Warsztaty – 27-28 czerwca 2023r. Kryteria poprawności operatu szacunkowego w świetle metodyki wyceny i „dobrych praktyk opiniowania” Wykładowca: Dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera ma przyjemność zaprosić na warsztaty online, które odbędą się w dniach 27-28 czerwca 2023r. (wtorek i środa), w godzinach   16.30 – 19.45  na platformie https://clickmeeting.com/pl .  Tematyka: Kryteria poprawności operatu szacunkowego w świetle metodyki wyceny i „dobrych praktyk opiniowania”...

PSRWN Oddział Łódź – Warsztaty 31.05.2023 – Pojęcia i terminy architektoniczno- budowlane. Wykładowca: Anna Konopka

Zapraszamy na  warsztaty organizowane przez Oddział w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera. Warsztaty dla rzeczoznawców majątkowych i osób związanych z rynkiem nieruchomości zostaną przeprowadzone o godzinie 16:30 dnia 31 maja 2023r. w trybie online.  Tematyka: Pojęcia i terminy architektoniczno-budowlane Informacje wstępne. Architektura – detale,...

Warsztaty – 22 kwietnia 2023r. – Szkolenie biegłych sądowych – rzeczoznawców majątkowych

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera ma przyjemność zaprosić na warsztaty online, które odbędą się w dniach 22 kwietnia 2023r. (sobota), w godzinach 9.00 – 16.00 (orientacyjnie) na platformie https://clickmeeting.com/pl .  Tematyka: Biegły w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, pojęcie biegłego na gruncie k.p.c., wiadomości specjalne...

PSRWN Oddział Łódź – Warsztaty + Szkolenie ONLINE 12,13,14.04.2023 – Zużycie budynku niejedno ma imię…

Zapraszamy na  warsztaty organizowane przez Oddział w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera. Blok warsztatów dla rzeczoznawców majątkowych i osób związanych z rynkiem nieruchomości zostanie przeprowadzony w trybie online w dniach: Cz.1 – 12 kwietnia 2023 roku w godzinach 16:30 – ok.19:30 Cz.2 – 13...

Warsztaty ONLINE: 25 luty 2023r. – „Wykorzystaj GEOPORTAL przy wykonywaniu operatów szacunkowych” Wykładowca: dr inż Ludmiła Pietrzak

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera ma przyjemność zaprosić na szkolenie połączone z warsztatami ONLINE, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2023r. w godzinach 9:00 – 15:40,  za pośrednictwem platformy clickmeeting.com Temat: Wykorzystaj GEOPORTAL przy wykonywaniu operatów szacunkowych Wykładowca: dr inż Ludmiła Pietrzak...

KALENDARZ PRAWNY – grudzień 2022 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2022 r. poz. 2469). Weszło w życie z dniem 16 grudnia 2022 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych...

Granice weryfikacji przydatności dowodowej operatu szacunkowego w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 grudnia 2022 roku

„Organy administracji publicznej, sądy oraz niepubliczne podmioty, których interes prawny powiązany jest z wyceną nieruchomości, weryfikują operaty szacunkowe kierując się szeroko interpretowaną zasadą swobodnej oceny dowodów i własnym uznaniem. Decyzje jednostek administracji publicznej oraz orzeczenia sądów, poprzez niejednolitą wykładnię pojemnych i nieostrych sformułowań odnoszących się do wiarygodności dowodowej...

Projekt nowelizacji UGN – użytkowanie wieczyste

„Dzień dobry, Wychodzi na to, że dzisiaj wypada „dzień legislacyjny” …. czyli kolejna informacja, tym razem o zamieszczonym w dniu 5 grudnia  na stronie RCL zmodyfikowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Rzecz generalnie dotyczy sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych...