*Z życia stowarzyszenia :

KALENDARZ PRAWNY – grudzień 2019 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. z 5 grudnia 2019 r. poz. 2357). 2. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie...

IV Kongres Nauk Sądowych – 23.11.2019 – informacja.

Dnia 23 listopada 2019 roku odbył się IV Kongres Nauk Sądowych  w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim. W kongresie wzięli udział biegli sądowi, sędziowie, osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości. Niestety nie było reprezentanta Ministerstwa Sprawiedliwości. Kongres organizował dr med. Jerzy Pobocha, prof.dr hab.praw Tadeusz Tomaszewski i...

Audycja o szacowaniu nieruchomości zabytkowych

W sobotę 7 grudnia 2019r. na antenie Radia dla Ciebie odbyła się audycja poświęcona szacowaniu nieruchomości zabytkowych. W audycji wzięli udział, członkowie Oddziału Płockiego PSRWN, Panowie Janusz Rosuł i Roman Bisping oraz Pani  Maria Czepita-Bogdani z Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie Poniżej link do...

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2250 w dniu 19 listopada br. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. W załączeniu przekazujemy treść nowelizującego rozporządzania, krótką informację dotyczącą wprowadzonych zmian, a także...

PSRWN Radom – Szkolenie 23.11.2019r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Radomiu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 23.11.2019 r.

Temat: „Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości  przez przedsiębiorstwa przesyłowe”. 

Prowadzący: radca prawny Piotr Zamroch