Władze

Władze PSRWN w IX kadencji (2019-2021)

Krzysztof Lewandowski – Prezydent PSRWN

A. Członkowie Prezydium

Marek Ślusarczyk  – Wiceprezydent

Jerzy Korejwo – Wiceprezydent

Iwona Peła-Wlazeł – Wiceprezydent

Roman Bisping – Skarbnik

Aleksandra Motławska – Członek Prezydium

B. Członkowie Zarządu Głównego z wyboru

Anna Pogorzelska – Członek

Przemysław Samełko – Członek

Agnieszka Zegarek-Dudzińska – Członek

Stefan Przybyłek – Członek

Jerzy Filipiak – Zastępca Członka

Janusz Rosuł – Zastępca Członka

C. W posiedzeniach Zarządu biorą udział z prawem głosu przewodniczący oddziałów.

 D. Komisja Rewizyjna

1. Sebastian Gaza – Przewodnicząca

2.Renata Maroszek – Wiceprzewodniczący

3. Agnieszka Jura-Walczak – Członek

4. Marek Pijanowski – Członek

5. Grażyna Wojciechowska – Członek

6. Cyryla Urbaniak – Zastępca Członka

E. Sąd Koleżeński

1. Jerzy Lewandowski – Przewodniczący

2. Lech Stosio – Wiceprzewodniczący

3. Zofia Chojnacka – Członek

4. Maria Figiel – Członek

5. Anna Beer-Zwolińska – członek

Stali Delegaci PSRWN do Rady Krajowej PFSRM 

1. Lewandowski Krzysztof

Delegat PSRWN do Rady Krajowej FSNT- NOT 

1. Stefan Przybyłek

2. Henryk Paszkowski

3. Marek Pijanowski

Leave a Comment

Scroll to Top