IX Walny Zjazd (2016-2019)

Władze PSRWN w IX kadencji (2016-2019)

Andrzej Hopfer – Prezydent PSRWN

A. Członkowie Prezydium

Jerzy Filipiak  – Vice Prezydent

Krzysztof Lewandowski – Vice Prezydent

Edward Oszmiański – Vice Prezydent

Roman Bisping – Skarbnik

Zygmunt Zygmuntowicz – Członek Prezydium

B. Członkowie Zarządu Głównego z wyboru

Adam Iller – Członek

Iwona Peła-Wlazeł – Członek

Sebastian Kokot  – Członek

Zbigniew Zysk– Członek

C. W posiedzeniach Zarządu biorą udział z prawem głosu przewodniczący oddziałów.

 D. Komisja Rewizyjna

1. Anna Mysiak – Przewodnicząca

2.Jan Olchówka – Wiceprzewodniczący

3. Renata Maroszek – Sekretarz

4. Marek Pijanowski – Członek

5. Grażyna Wojciechowska – Członek

E. Sąd Koleżeński

1. Jerzy Lewandowski – Przewodniczący

2. Lech Stosio – Wiceprzewodniczący

3.Janusz Rosuł – Sekretarz

4. Maria Figiel – członek

5. Sylwia Hilarowicz – członek

Stali Delegaci PSRWN do Rady Krajowej PFSRM 

1. Andrzej Hopfer

2. Lewandowski Krzysztof

3. Jerzy Filipiak

Delegat PSRWN do Rady Krajowej FSNT- NOT 

1. Henryk Paszkowski

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera