VIII.Walny Zjazd (2013-2016)

Władze PSRWN w VIII kadencji (2013-2016)
Andrzej Hopfer – Prezydent PSRWN

A. Członkowie Prezydium

Jerzy Filipiak  – Vice Prezydent – sprawy organizacyjne, finanse

Krzysztof Lewandowski – Vice Prezydent – współpraca z oddziałami i kontakty zewnętrzne

Stanisław Kolanowski – Vice Prezydent – podstawy prawne i merytoryczne funkcjonowania zawodu

Anna Mysiak – Skarbnik

Zygmunt Bojar – Członek Prezydium

B. Członkowie Zarządu Głównego z wyboru

Jacek Zyga – Członek

Teresa Wąsowicz  – Członek

Sebastian Kokot  – Członek

Tadeusz Kościuk – Członek

Piotr Majtkowski  – Zastępca Członka Zarządu

Henryk Paszkowski – Zastępca Członka Zarządu

C. W posiedzeniach Zarządu biorą udział z prawem głosu przewodniczący oddziałów.

D. Komisja Rewizyjna

1. Roman Bisping

2. Ryszard Błoński

3. Renata Maroszek

4. Marek Pijanowski

5. Jan Olchówka

6. Wacław Lastowski – zastępca

7. Władysław Pitlowski – zastępca

E. Sąd Koleżeński

1. Jerzy Lewandowski

2. Stanisław Kochański

3. Lech Stosio

4. Leszek Kiljanka

5.Janusz Rosuł

6. Stanisława Grabska-Mędrala – zastępca

7. Maria Figiel – zastępca

Uwaga: Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nastąpi na posiedzeniu tych gremiów w terminie późniejszym.

Stali Delegaci PSRWN do Rady Krajowej PFSRM 

1. Andrzej Hopfer

2. Lewandowski Krzysztof

Delegat PSRWN do Rady Krajowej FSNT- NOT 

1. Lewandowski Krzysztof

Praca zdalna - Covid-19

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 mając na uwadze zachowanie niezbędnych środków ostrożności od dnia 16 marca 2020 r., aż do odwołania Biuro PSRWN będzie zamknięte dla interesantów i przechodzi na pracę zdalną.
Kontakt z pracownikiem Biura PSRWN jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej zarzad.glowny@psrwn.pl lub telefonu komórkowego: 792 330 173 (Bartosz Rawa)