VII. Walny Zjazd (2010-2013)

Władze PSRWN w VII kadencji (2010-2013)

Prezydent PSRWN – Hopfer Andrzej

Sekretarz Generalny PSRWN – Stanisław Różanka

A. Członkowie Prezydium
1. Jerzy Filipiak – wiceprezydent – finanse, szkolenia
2. Tomasz Telega – wiceprezydent – sprawy organizacyjne
3. Krzysztof Lewandowski – wiceprezydent – realizacja Wniosków Zjazdowych
4. Stanisław Kolanowski – członek Prezydium – Zarządu
5. Henryk Paszkowski – Skarbnik
6. Janusz Jasiński – członek prezydium z wyboru imiennego
7. Krzysztof Kozłowski – członek prezydium z wyboru imiennego
8. Zygmunt Bojar – członek prezydium z wyboru imiennego
9. Danuta Jędrzejewska-Szmek – członek prezydium z wyboru imiennego

B. Członkowie Zarządu Głównego
1. Prezesi Oddziałów Terenowych

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej 
1. Wanda Spychalska – przewodnicząca
2. Andrzej Nowak – wiceprzewodniczący
3. Jerzy Lewandowski
4. Piotr Majtkowski
5. Marek Pijanowski

Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego 
1. Ewa Baś – przewodnicząca
2. Sylwia Hilarowicz – zastępca przewodniczącej
3. Lech Stosio – członek
4. Krystyna Stępień – członek
5. Maria Czapska-Zimmerman – członka

Stali Delegaci PSRWN do Rady Krajowej PFSRM 
1. Andrzej Hopfer
2. Ryszard Cymerman
2. Jerzy Filipiak
2. Telega Tomasz + 2 osoby

Delegat PSRWN do Rady Krajowej FSNT- NOT 
1. Lewandowski Krzysztof

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera