V. Walny Zjazd (2004-2007)

Władze PSRWN w V kadencji (2004-2007)

Prezydent PSRWN – Hopfer Andrzej

Sekretarz Generalny PSRWN – Stanisław Różanka

A. Członkowie Prezydium
1. Jasiński Janusz – wiceprezydent
2. Kolanowski Stanisław – wiceprezydent
3. Telega Tomasz – wiceprezydent
4. Skąpska Małgorzata – skarbnik
5. Gierasimiuk Andrzej – członek prezydium
6. Ślusarczyk Marek – członek prezydium

B. Członkowie Zarządu Głównego
1. Prezesi Oddziałów Terenowych

C. Członkowie Zarządu Głównego z wyboru imiennego
1. Cichocki Maciej
2. Lewandowski Krzysztof
3. Paszkowski Henryk
4. Strózik Krystyna
5. Śliwiński Ryszard

Zastępcy członków Zarządu Głównego
1. Walczowska Sylwia
2. Zygmuntowicz Zygmunt

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej
1. Spychalska Wanda – przewodnicząca
2. Nowak Andrzej – wiceprzewodniczący
3. Nowak Konstanty
4. Pijanowski Marek
5. Płonka Maria Ewa

Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego
1. Hilarowicz Sylwia – przewodnicząca
2. Makowski Jerzy – zastępca przewodniczącej
3. Skowroński Zbigniew – członek
4. Źróbek Sabina – członek
5. Buzalska Aurelia – zastępca członka
6. Walicki Jerzy – zastępca członka

Delegaci do Rady Krajowej PFSRM
1. Filipiak Jerzy
2. Telega Tomasz

Delegat do Rady Krajowej FSN-T NOT
1. Lewandowski Krzysztof

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera