KALENDARZ PRAWNY – styczeń 2024 r.

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2023 r. z podziałem na województwa (M.P. z dnia 5 stycznia 2024 r. poz. 12).
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2024 r. poz. 18).
 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2024 r. poz. 38).

Weszło w życie z dniem 12 stycznia 2024 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2024 r. poz. 39).

Weszło w życie z dniem 12 stycznia 2024 r.

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. (M.P. z dnia 15 stycznia 2024 r. poz. 22).
 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2023 r. (M.P. z dnia 16 stycznia 2024 r. poz. 30).
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2024 r. poz. 54).
 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2023 r. (M.P. z dnia 19 stycznia 2024 r. poz. 41).
 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za okres 11 kwartałów poprzedzających I półrocze 2024 r. (M.P. z dnia 19 stycznia 2024 r. poz. 42).
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2024 r. poz. 82).
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2024 r. poz. 98).
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2024 r. poz. 101).
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2024 r. poz. 107).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera