KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2023 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 4 lipca 2023 r. poz. 1270
 2. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2023 r. z podziałem na województwa (M. P. z dnia 6 lipca 2023 r. poz. 685).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 7 lipca 2023 r. poz. 1296).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z dnia 10 lipca 2023 r. poz. 1308).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 13 lipca 2023 r. poz. 1335).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 13 lipca 2023 r. poz. 1336).
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z dnia 14 lipca 2023 r. poz. 1351).
 8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2023 r. (M. P. z dnia 17 lipca 2023 r. poz. 712).
 9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. (M. P. z dnia 17 lipca 2023 r. poz. 713).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2023 r. poz. 1352).
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz. U. z dnia 17 lipca 2023 r. poz. 1356).
 12. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2023 r. (M. P. z dnia 20 lipca 2023 r. poz. 732).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z dnia 21 lipca 2023 r. poz. 1390).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z dnia 28 lipca 2023 r. poz. 1446).
 15. Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z dnia 28 lipca 2023 r. poz. 1451).
 16. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 lipca 2023 r. poz. 1463).

Wejdzie w życie z dniem 31 sierpnia 2023 r., z wyjątkiem art. 8 pkt 9 lit. b,

który wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.,

oraz z wyjątkiem art. 4 pkt 1–3 i art. 8 pkt 1–6, pkt 7 lit. a tiret pierwsze

i drugie, pkt 8 i 9 lit. a oraz pkt 10–19, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 31 lipca 2023 r. poz. 1469).    

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera