KALENDARZ PRAWNY – luty 2024 r.

 1. Ustawa budżetowa na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2024 r. poz. 122).

Weszła w życie z dniem 1 lutego 2024 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r. 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z dnia 1 lutego 2024 r. poz. 125).
 1. Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii (M. P. z dnia 2 lutego 2024 r. poz. 88).
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z dnia 2 lutego 2024 r. poz. 133).
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z dnia 15 lutego 2024 r. poz. 195).
 1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z dnia 20 lutego 2024 r. poz. 219).
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z dnia 21 lutego 2024 r. poz. 226).
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z dnia 21 lutego 2024 r. poz. 236).
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu (Dz. U. z dnia 27 lutego 2024 r. poz. 260).

 Weszło w życie z dniem 1 marca 2024 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z dnia 28 lutego 2024 r. poz. 266).
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z dnia 28 lutego 2024 r. poz. 274).
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z dnia 29 lutego 2024 r. poz. 278).
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z dnia 29 lutego 2024 r. poz. 285).

 

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera