Szkolenie + Warsztaty – 06 i 13 marca 2021r. – Szkolenie biegłych sądowych – rzeczoznawców majątkowych

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera ma przyjemność zaprosić na szkolenie połączone z warsztatami online, które odbędzie się w dniach 6 marca i 13 marca 2021r.  na platformie https://clickmeeting.com/pl . 

Temat:

Szkolenie biegłych sądowych  – rzeczoznawców majątkowych

Lp

Tematyka

Wykładowca

Czas

1

Biegły w postępowaniach sądowych, zwłaszcza w postępowaniu cywilnym – wprowadzenie, pojęcie biegłego na gruncie k.p.c., wiadomości specjalne jako podstawa dopuszczenia dowodu z opinii biegłego (wybrane orzecznictwa), opinia biegłego a tzw. opinie prywatne; świadek – biegły, rodzaje biegłych, charakter opinii biegłego w postępowaniu cywilnym, opinia biegłego (pojęcie i elementy), dodatkowa opinia biegłego, opinia łączna, opinia Instytutu, dopuszczenie dowodu z opinii biegłego- na wniosek/ z urzędu, treść wniosku dowodowego

Sędzia

Marek Lewandowski

10.00- 11.30

 

PRZERWA

 

11.30 -11.40

2

Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, wymogi formalne opinii, termin sporządzenia opinii- możliwość przedłużenia terminu, opinia uzupełniająca – zasady wynagradzania za opinię uzupełniającą, ocena dowodu z opinii – kryteria oceny (wybrane orzeczenia), zasady przyznawania wynagrodzenia biegłemu (wybrane judykaty), udział biegłego w postępowaniu sądowym związane z przyznaniem wynagrodzenia,

                                Sędzia 

Marek Lewandowski

                      11.40- 13.10

 

PRZERWA OBIADOWA

 

13.10 -13.40

3

Udział biegłego w postępowaniu sądowym, udział w oględzinach i innych czynnościach dowodowych, wezwanie i wyjaśnienia biegłego, odpowiedzialność biegłego, źródła, przesłanki i zakres odpowiedzialności

Sędzia 

Marek Lewandowski

13.40-14.25

4

Symulacja rozprawy (z udziałem biegłego jako uczestnika postępowania) oraz omówienie toku rozprawy; pytania i odpowiedzi

Sędziowie:

Marek Lewandowski,  Andrzej Antkiewicz

14.25-15.10

 

PRZERWA

 

15.10- 15.20

5

Psychologiczne aspekty występowania w roli biegłego w sądzie:

1.Dobre wrażenie,  2. Przekaz informacji

  • co może świadczyć o negatywnym stosunku do strony postępowania, jak „dobrze” słuchać, przeszkody dobrej komunikacji, werbalne i niewerbalne blokady komunikacyjne, asertywność biegłego w sądzie, radzenie sobie z krytyką, stres

Psycholog, psychoterapeuta

Katarzyna Tyszka

15.20 -16.05

 

PRZERWA

 

16.05 -16.15

6

Czas na pytania do psychologa i odpowiedzi

Psycholog, psychoterapeuta Katarzyna Tyszka

16.15.-17.00

 

p. 1, 2  – 4 godz edukacyjne. – 2 pkt. szkolenie

p. 3, 4, 5, 6 – 4 godz edukacyjne. – 2 pkt warsztaty

  

Biegły sądowy w postępowaniu egzekucyjnym

Lp

Tematyka

Wykładowca

Czas

1.

Biegły w postępowaniach egzekucyjnym – wprowadzenie, przepisy o biegłym w postępowaniu egzekucyjnym, współpraca biegłego z komornikiem, powołanie biegłego, ustalenie terminu wykonania opinii,      analiza dokumentów akt sprawy, oględziny i wizja na nieruchomości,                                      

Sędzia Andrzej Antkiewicz 

   biegły sądowy Przemysław Samełko

10.00- 11.30

 

PRZERWA

 

11.30 -11.40

2.

Operat szacunkowy w egzekucji z nieruchomości (szczególe wymogi), wykorzystanie operatu szacunkowego przez komornika (opis i oszacowanie nieruchomości), dalsze koleje operatu szacunkowego w postępowaniu egzekucyjnym,   udział biegłego w posiedzeniu sądowym (wyjaśnienia biegłego), zasady wynagradzania biegłego w postępowaniu egzekucyjnym

Sędzia Andrzej Antkiewicz 

   biegły sądowy Przemysław Samełko

         

                      11.40- 13.10

 

PRZERWA OBIADOWA

    

13.10 -13.40

3.

Niektóre problemy przy szacowaniu nieruchomości w egzekucji sądowej  Przykład operatu szacunkowego w postępowaniu egzekucyjnym  

Sędzia Andrzej Antkiewicz 

   biegły sądowy Przemysław Samełko

           

13.40 -15.10

 

Pkt 1 – 4 godz edukacyjne – 2 pkt. szkolenie

Pkt 2, 3 – 2 godz edukacyjne – 1 pkt. warsztaty

  

Sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, wiceprezes tego Sądu nadzorujący m.in. działalność komorników sądowych; w latach 2009–2010 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji nadzorującym pracę komorników sądowych; orzekał w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu i Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku; prowadził szkolenia dotyczące egzekucji dla komorników sądowych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej dla sędziów i rzeczoznawców majątkowych; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego; specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym.

Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, orzekający w wydziale odwoławczym m.in. w sprawach egzekucyjnych; od wielu lat prowadzi szkolenia dla sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych i komorników sądowych; autor licznych publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego, w tym postępowania klauzulowego i egzekucyjnego.

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoje umiejętności i wiedzę teoretyczną doskonaliła w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej współpracującym z Oxford Cognitive Therapy Centre. Certyfikowany Terapeuta Poznawczo – Behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła szkolenia certyfikujące w zakresie Terapii Schematu, oraz studia podyplomowe w zakresie orzecznictwa w psychologii transportu i doradztwa zawodowego.
Współpracuje z Ośrodkami Psychoterapii, Punktami Konsultacyjnymi, Pracowniami Badań Psychologicznych, Ośrodkami Pomocy Społecznej i Fundacjami. Prowadzi psychoterapię, warsztaty i szkolenia dla osób dorosłych, współpracuje z Instytucjami prowadzącymi Projekty Unijne.

Geodeta uprawniony, Rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy  o bogatym doświadczeniu praktycznym, współpracuje m.in. systematycznie z komornikami sądowymi. Jest wykładowcą i trenerem szkoleń/ warsztatów dedykowanych dla rzeczoznawców majątkowych, w tym biegłych sądowych.

Czas trwania: 14 godzin edukacyjnych – 4 punkty szkolenie, 3 punkty warsztaty

Szkolenie jest przewidziane na 200 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą.

Formularz zgłoszeniowy  
Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Prosimy dokonać opłaty za szkolenie na numer rachunku ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSRWN: 66 1020 1013 0000 0102 0304 5820
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłany dostęp do szkolenia.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!

Po naciśnięciu przycisku “WYŚLIJ ZGŁOSZENIE” powinno wyskoczyć zielone okienko z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia.

Opłatę za szkolenie należy wysłać na numer rachunku ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSRWN: 66 1020 1013 0000 0102 0304 5820
Wkrótce po odnotowaniu płatności wystawimy fakturę. Informację dotyczącą dostępu do wydarzenia wyślemy około tygodnia przed szkoleniem.

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

  1. Posiadanie komputera z dostępem do stabilnego Internetu.
  2. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Platforma ClickMeeting, na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce. Uczestnik nie musi instalować żadnych dodatkowych programów, wystarczy otworzyć link i dołączyć do szkolenia.
  3. Platforma ClickMeeting współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami oraz większością kamer internetowych. Bardziej zaawansowana lub profesjonalna kamera może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania lub sprzętu. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania w trakcie szkolenia można zadawać na czacie.

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt: adres mailowy: zarzad.glowny@psrwn.pl  lub telefoniczny 792 330 173 – Bartosz Rawa.

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera