PSRWN Radom – Szkolenie 17-18.09.2016r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Radomiu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 17-18.09.2016 r. (10.00-18.00; 9.00-15.00 – 16 godzin edukacyjnych) w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18.

Temat: „Określania wartości szkód i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych przesyłowych i pod drogi publiczne oraz opłaty adiacenckie”

Wykładowca:  mgr inż. Jerzy Dąbek

Koszt: 320,00 zł – dla członków PSRWN Oddział Radom, 400,00 zł – dla pozostałych uczestników (W cenie obiad, kawa i herbata w czasie przerwy.  Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.)

Dodatkowe informacje: SZKOLENIE 17-18.09.2016 – PROGRAM, ZGŁOSZENIE

Może Ci się również spodoba