PSRWN Radom – Szkolenie 23.11.2019r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Radomiu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 23.11.2019 r.

Temat: „Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości  przez przedsiębiorstwa przesyłowe”. 

Prowadzący: radca prawny Piotr Zamroch specjalizuje się w prawie energetycznym i problematyce prawnej nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki urządzeń przesyłowych. W codziennej praktyce zajmuje się bieżącym doradztwem, prowadzeniem sporów sądowych oraz negocjacji. Działa w charakterze eksperta przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju. Specjalizuje się w zakresie szkoleń adresowanych do sędziów, pełnomocników procesowych, rzeczoznawców majątkowych oraz pracowników działów nieruchomości przedsiębiorców przesyłowych. Od 2013 r. współpracuje wspólnie z rzeczoznawcami zrzeszonymi w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, nad doskonaleniem metodologii określania wartości służebności przesyłu, będąc współautorem standardu zawodowego w tym przedmiocie.

Termin: 23.11.2019 r. (sobota) w godz. 9.00-15.30

Miejsce: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18

W załączeniu formularz zgloszeniowy.

Może Ci się również spodoba