Szkolenie + Warsztaty – 20 maja 2021r. – Uwarunkowania prawne i metodyczne czynności rzeczoznawcy majątkowego przy ustalaniu stanu nieruchomości, dla potrzeb określania wartości związanych z podziałem, połączeniem i podziałem oraz scaleniem i podziałem nieruchomości.

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera ma przyjemność zaprosić na szkolenie połączone z warsztatami online, które odbędzie się w dniu 20 maja 2021r. o godzinie 10.00  na platformie https://clickmeeting.com/pl . 

Temat:

Uwarunkowania prawne i metodyczne czynności rzeczoznawcy majątkowego przy ustalaniu stanu nieruchomości, dla potrzeb określania wartości związanych z podziałem, połączeniem i podziałem oraz scaleniem i podziałem nieruchomości.

Wykładowca

mgr Zenon Marczuk

– rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, geodeta uprawniony, posiada również uprawnienia dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych; członek Komisji Opiniującej ŚSRM (ocena operatów szacunkowych), członek Komisji Arbitrażowej PFSRM. Pracownik administracji samorządowej.

Tematyka

Forma szkolenia

Podstawowe źródła informacji o nieruchomościach dotyczące przedmiotu wyceny i związanego z tym zasięgu wycenianych praw.

a)  relacje pomiędzy danymi ewidencji  gruntów i budynków a wpisami w KW

b)  czy zawsze dane przedmiotowe z egib są wiążące dla przyjmowania zasięgu praw – studium przypadku, prezentacja danych kartograficznych

c)  co to jest wykaz synchronizacyjny, kiedy jest wymagany,  jakie zawiera dane – przykłady wykazów

d)  relacja: stan nieruchomości – przeznaczenie

Warsztaty

Podział nieruchomości.

a)  podziały prawne i podziały ewidencyjne

b)  uwarunkowania prawne dotyczące opłat adiacenckich 

  •  opłata obligatoryjna czy fakultatywna ?
  •  wyłączenie możliwości ustalenia opłaty

Wykład

Podział nieruchomości, c.d.

c)  uwarunkowania metodyczne dotyczące opłaty adiacenckiej – studium przypadku na bazie prac KO ŚSRM

  • jedna czy dwie bazy danych?
  • kryteria planistyczne doboru nieruchomości podobnych
  •  wycena wartości praw do nieruchomości czy do dzielonej działki?

d)  odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne – daty istotne związane z ustalaniem odszkodowania

   Warsztaty

PRZERWA

 

Połączenie i podział nieruchomości.

a)  istota i uwarunkowania prawne tego procesu przekształcania struktury przestrzennej

                    Wykład

Połączenie i podział nieruchomości. C.d.

b)  przedmiot wyceny  – stan przed połączeniem i podziałem oraz po dokonaniu połączenia i podziału; czynniki wzrostu wartości

c)  problematyka ilości nieruchomości dla stanu przed oraz po dokonaniu połączenia i podziału

    Warsztaty

Połączenie i podział nieruchomości. C.d.

d)  rola rzeczoznawcy majątkowego na poszczególnych etapach postępowania

Wykład

PRZERWA

 

Scalenie i podział nieruchomości.

a)  uwarunkowania prawne dotyczące postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości

Wykład 

  

Scalenie i podział nieruchomości. C.d.

b)  problematyka dotycząca uwzględniania części składowych nieruchomości

c)  daty istotne dotyczące scalenia i podziału – rozbieżności  i wątpliwości wynikające z przepisów ugn i przepisów wykonawczych do ustawy

d)  uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące uwzględniania w stanie nieruchomości planowanej do wybudowania infrastruktury

e)  problemy metodyczne dotyczące służebności oraz kwestii władania w postępowaniu dotyczącym opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału.

                Warsztaty

Relacje pomiędzy organem a rzeczoznawcą majątkowym w aspekcie informacji o stanie nieruchomości – przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

10.00               – rozpoczęcie

11.30-11.40     – przerwa kawowa

13.10 – 13.40   – przerwa obiadowa

15.10                 – zakończenie

Czas trwania: 6 godzin edukacyjnych – 1 punkty szkolenie, 2 punkty warsztaty

Szkolenie jest przewidziane na 200 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą.

Formularz zgłoszeniowy

Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Prosimy dokonać opłaty za szkolenie na numer rachunku ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSRWN: 66 1020 1013 0000 0102 0304 5820
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłany dostęp do szkolenia.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!

Po naciśnięciu przycisku “WYŚLIJ ZGŁOSZENIE” powinno wyskoczyć zielone okienko z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia.

Opłatę za szkolenie należy wysłać na numer rachunku ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSRWN: 66 1020 1013 0000 0102 0304 5820
Wkrótce po odnotowaniu płatności wystawimy fakturę. Informację dotyczącą dostępu do wydarzenia wyślemy około tygodnia przed szkoleniem.

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

  1. Posiadanie komputera z dostępem do stabilnego Internetu.
  2. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Platforma ClickMeeting, na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce. Uczestnik nie musi instalować żadnych dodatkowych programów, wystarczy otworzyć link i dołączyć do szkolenia.
  3. Platforma ClickMeeting współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami oraz większością kamer internetowych. Bardziej zaawansowana lub profesjonalna kamera może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania lub sprzętu. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania w trakcie szkolenia można zadawać na czacie.

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt: adres mailowy: zarzad.glowny@psrwn.pl  lub telefoniczny 792 330 173 – Bartosz Rawa.

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera