Spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z Głównym Geodetą Kraju

Z inicjatywy Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 29 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie z Prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Główny Geodetą Kraju – Kazimierzem  Bujakowskim.  PFSRM reprezentowali Janusz Jasiński – Wiceprezydent PFSRM oraz Cezary Kłapyta – Prezes  Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku.

Spotkanie dotyczyło zgłaszanego uprzednio problemu rozbieżnego interpretowania przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego przepisów dotyczących stawek za przetworzoną informację o cenach transakcyjnych udostępnianą z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przedstawiono również postulaty środowiska rzeczoznawców majątkowych związane z procesem legislacyjnym wszczętym po wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. orzekającego niezgodność art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  Orzeczeniem tym Trybunał uchylił przepisy regulujące kwestie opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie. Najistotniejszymi z punktu widzenia rzeczoznawców majątkowych są w tym katalogu opłaty za udostępnianie przez starostów zbiorów aktów notarialnych dotyczących obrotu prawami do nieruchomości oraz przetworzonej informacji o tych transakcjach.

Prezes GUGiK zaznaczył, że aktualnie wpływy z opłat pokrywają około połowy kosztów funkcjonowania PZGiK. Z tego też powodu nie istnieje obecnie możliwość zwolnienia z ponoszenia tych kosztów. Uzgodniono jednak wolę zaproponowania w przyszłym projekcie aktów normatywnych obniżek i rabatów obejmujących rzeczoznawców majątkowych. Ponadto Prezes GUGiK – Kazimierz Bujakowski wskazał na możliwe obszary aktywności Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w procesie legislacyjnym. Podkreślił, że prace nad projektem wchodzą w decydującą fazę i zachęcał do śledzenia ich postępu w dostępnych publikacjach rządowych i sejmowych.

W załącznikach zamieszczamy korespondencję PFSRM z Głównym Geodetą Kraju z sprawie opłat za wgląd do materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego związanych z szacowaniem nieruchomości.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz