Komunikat dot. powołania Zespołu Ekspercko-Doradczego PSRWN.

             Realizując uchwałę VIII Zjazdu PSRWN Zarząd Główny  na posiedzeniu w dniu 05.07.2013 r.  powołał Kolegę Zygmunta Bojara na Koordynatora Zespołu Ekspercko – Doradczego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w kadencji 2013 – 2016.

Cel Zespołu wynika z  podstawowych zadań stowarzyszenia, tj. udzielania pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu trudnych, nietypowych problemów zawodowych.

Po konsultacji z Koordynatorem i proponowanymi osobami Prezydent PSRWN powołał Zespół w następującym składzie:

  1. Zygmunt Bojar, członek Prezydium ZG PSRWN – koordynator prac Zespołu
  2. Henryk Jędrzejewski – Honorowy Członek PSRWN
  3. Tomasz Telega – wieloletni Wiceprezydent PSRWN w poprzednich kadencjach

Skład ten, w miarę potrzeb i sugestii członków Zespołu, mógłby być w przyszłości zwiększony. Obsługę organizacyjno – administracyjną pracy Zespołu przejmie Biuro PSRWN.

 

Wiceprezydent PSRWN

Jerzy Filipiak

Warszawa, dnia 25.07.2013 r.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Praca zdalna - Covid-19

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 mając na uwadze zachowanie niezbędnych środków ostrożności od dnia 16 marca 2020 r., aż do odwołania Biuro PSRWN będzie zamknięte dla interesantów i przechodzi na pracę zdalną.
Kontakt z pracownikiem Biura PSRWN jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej zarzad.glowny@psrwn.pl lub telefonu komórkowego: 792 330 173 (Bartosz Rawa)