PSRWN Warszawa: Warsztaty ONLINE 06.03.2024r. „Samowola budowlana – studium przypadków w pracy rzeczoznawcy majątkowego”. Wykładowca: mgr inż. Katarzyna Piechocka

Zarząd Oddziału Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na warsztaty online, które odbędą się w dniu 06 marca 2024r. (środa) w godzinach 16.30 – 19.45 na platformie https://clickmeeting.com/pl

Temat:

Samowola budowlana

– studium przypadków w pracy rzeczoznawcy majątkowego

  1. Praktyczne przykłady dotyczące samowoli budowlanej – część warsztatowa.
  2. Praktyczne przykłady dotyczące samowolnej zmiany sposobu użytkowania – część warsztatowa.
  3. Praktyczne przykłady dotyczące zmian istotnych i nieistotnych – część warsztatowa.
  4. Obliczanie kar za samowole budowlane i doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego
    z prawem w aspekcie wyceny nieruchomości– część warsztatowa.
  5. Omówienie zmian w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujących od 01.04.2024 r.”

Wykładowca:

mgr inż. Katarzyna Piechocka

– Rzeczoznawca majątkowy upr. nr 7435, od 2006r. inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego, posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i sanitarne w pełnym zakresie,  wykładowca na studiach podyplomowych na specjalnościach „Zarządzanie nieruchomościami” oraz „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

Czas trwania seminarium: 4 godziny edukacyjne. (2 punkty warsztaty).

Warsztaty są przewidziane na 200 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą.

 

 Formularz zgłoszeniowy 

 

 

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera