Miesięczne Archiwum: luty 2024

KALENDARZ PRAWNY – styczeń 2024 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2023 r. z podziałem na województwa (M.P. z dnia 5 stycznia 2024 r. poz. 12). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r....

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera