PSRWN Oddział Łódź – Warsztaty 27-29.09.2023r. – Służebność przesyłu-praktyczne aspekty wyceny. Wykładowca: Damian Bukowski

Zapraszamy na  warsztaty organizowane przez Oddział w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera.

Blok warsztatów dla rzeczoznawców majątkowych i osób związanych z rynkiem nieruchomości zostanie przeprowadzony w trybie online w dniach:

Cz.1 – 27 września 2023 roku w godzinach 16:30 – ok.19:30

Cz.2 – 28 września 2023 roku w godzinach 16:30 – ok.19:30

Cz.3 – 29 września 2023 roku w godzinach 16:30 – ok.19:30

 Tematyka:

Służebność przesyłu -praktyczne aspekty wyceny.

Czas trwania seminarium: 12 godzin edukacyjnych. (6 punktów  warsztatowych). 

Wykładowca:

 mgr inż. Damian Bukowski

– rzeczoznawca majątkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości przyjęte pod inwestycje publiczne, wykładowca oraz biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości.

Szczegółowy program warsztatów

1. Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu (cz. I)

1.1 Określenie podstawy do ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu wg modelu uwzględniającego jedynie składnik wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu – przykład praktyczny

1.2 Określenie podstawy do ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu wg modelu uwzględniającego oprócz składnika wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu, również składnik odszkodowawczy za obniżenie wartości nieruchomości na skutek trwałego posadowienia na niej urządzenia przesyłowego podczas budowy – przykład praktyczny

———————————————————————————————-

2. Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu (cz. II)

2.1. Określenie podstawy do ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu w sytuacji, gdy od dnia prawnej lokalizacji urządzenia przesyłowego do dnia ustalenia wynagrodzenia nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości (zmniejszenie wartości nieruchomości z tytułu utraconych korzyści) – przykład praktyczny wraz z analizą problemów

———————————————————————————————–

3. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe.

3.1 Określenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości sposobem pośrednim (parametrycznym) – przykład praktyczny

————————————————————————————————

4. Odszkodowanie z tytułu szkód powstałych na nieruchomości (trwałej i tymczasowych) w związku z wybudowaniem urządzenia przesyłowego w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 124)

4.1 Określenie szkody trwałej (zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek ograniczenia prawa własności w pasie technologicznym urządzenia przesyłowego) w przypadku budowy urządzenia przesyłowego na nieruchomości, dla której obowiązuje plan miejscowy z wrysowaną strefą ograniczonego użytkowania od tego urządzenia – przykład praktyczny wraz z analizą problemów

4.2 Określenie szkód tymczasowych rolniczych powstałych na nieruchomości w związku z realizacją inwestycji budowy urządzenia przesyłowego – przykład praktyczny wraz z analizą problemów

—————————————————————————————————-

5. Służebność drogi koniecznej w praktyce – metodologia, aspekty praktyczne, założenia

5.1 Podstawy prawne, spostrzeżenia.

5.2 Określenie podstawy do ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności drogi koniecznej – przykład praktyczny

——————————————————————————-

6. Nakłady poczynione na nieruchomości w praktyce – metodologia ich określania wg zasad rynkowych

6.1 Określenie wartości nakładów poczynionych na nieruchomości (wg zasad rynkowych), jako różnicy wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan po dokonaniu nakładów i wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan przed dokonaniem tych nakładów – analiza zagadnienia

6.2 Określenie wartości nakładów poczynionych na nieruchomości (wg zasad rynkowych), przy zastosowaniu wskaźnika przeliczeniowego – przykład praktyczny

Wymienione wykłady i warsztaty opracowano w celu realizacji doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych wg przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r.(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2018 r., poz.811).

Formularz zgłoszeniowy

Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wnoszą opłatę z podatkiem VAT. Opłatę wpłacamy na konto Oddziału PSRWN w Łodzi nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłane zaproszenie na szkolenie.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!

UWAGA:

Opłatę wpłacamy na konto Oddziału PSRWN w Łodzi:

 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922

Warsztaty są przewidziane na 200 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera