PSRWN Oddział w Szczecinie – Szkolenie 29.11.2014 r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie zaprasza na szkolenie ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA BIEGŁYCH SĄDOWYCH, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2014 r. w Szczecinie. Adresaci: Biegli sądowi, rzeczoznawcy majątkowi, urzędnicy państwowi i samorządowi.
 
Prowadzący: Łukasz Jędruszuk
 
Program szkolenia
1. Instytucja biegłego sądowego-uwarunkowania wynikające z przepisów prawa. – 1 godz. edukacyjna
2. Rola biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły sądowy i jego opinia. Przykłady czynności biegłego w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości, o dział spadku lub podział majątku, o wypłatę zachowku, o przeniesienie własności nieruchomości, o zwrot nakładów dokonanych przez niewłaściciela, o zapłatę czynszu z tytułu najmu, dzierżawy lub za bezumowne korzystanie. – 2 godz. edukacyjne
3. Możliwość poniesienia odpowiedzialności prawnej za czynności podjęte w charakterze biegłego. – 2 godz. edukacyjne
4. Rola biegłego w postępowaniu administracyjnym. Biegły i jego opinia. Zakres badania opinii przez organ prowadzący postępowanie. Przykłady czynności biegłego w postępowaniach w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości, o ustalenie opłaty adiacenckiej. – 2 godz. edukacyjne

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera