Projekt zmian Statutu PFSRM – prośba o analizę i ewentualne uwagi

Informacja przekazana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

STATUT_PFSRM_cały tekst_plus proponowane zmiany_2024_04_12

 

2024_04_12_STATUT PFSRM_proponowane zmiany z uzasadnieniem

 

2024_04_12_STATUT PFSRM_proponowane zmiany z uzasadnieniem

„Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ustaleń  poczynionych w trakcie obrad Rady Krajowej w dniu 14 marca 2024 roku, a także przeprowadzonych w dniu 3 kwietnia 2024 konsultacji na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej PFSRM, w załączeniu przesyłamy projekt zmian w Statucie PFSRM z prośbą o jego analizę i zgłaszanie ewentualnych uwag.

Termin zgłaszania uwag: 20 maja 2024 roku.

Treść projektu zmian Statutu została zaaprobowana przez członków zarządu PFSRM, a także zaprezentowana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej PFSRM w dniu 26 kwietnia 2024 roku.

Projekt dotyczy przede wszystkim wprowadzenia zasad funkcjonowania zarządu Federacji w przypadku rezygnacji Prezydenta lub Wiceprezydenta z pełnionych funkcji, tak żeby następowało to możliwie „płynnie”, z jednoczesnym zachowaniem „decyzyjności” Rady Krajowej.

Ponadto, zgodnie z tym o czym była mowa na marcowej Radzie Krajowej, przesyłana propozycja zmian obejmuje również eliminację ograniczenia do dwóch kadencji możliwości pełnienia funkcji w federacyjnych strukturach (par. 24). Dotyczy to wszystkich funkcji pełnionych Federacji z wyborów imiennych.

W jednym pliku znajduje się „legislacyjna” wersja proponowanych zmian z uzasadnieniem (plik pdf i edytowalny).

W drugim pliku znajduje się pełen tekst statutu ze zmianami (kolorem) – plik pdf.

Zmiany dotyczą paragrafów: 23, 24 i 26.

Zgłoszone uwagi pozwolą na opracowanie ostatecznej wersji projektu zmian do Statutu, które następnie jako projekt uchwały zostaną przesłane w „regulaminowym” trybie i terminie przed posiedzeniem Rady Krajowej, której obrady planowane są na dzień 13 czerwca 2024 roku.

Z poważaniem

Krzysztof Gabrel

Wiceprezydent PFSRM”

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera