PSRWN Oddział Płock – Szkolenie + warsztaty – 27 sierpnia 2021 roku (piątek).

Zapraszamy na warsztaty organizowane przez Oddział w PŁOCKU Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera, które odbędą się w dniu  27 sierpnia 2021 roku (piątek).

Warsztaty przeznaczone są dla rzeczoznawców majątkowych i osób związanych z rynkiem nieruchomości 

 

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjno – Piknikowe „Nad Wisłą” w Płocku, ul. Parowa 10  

 

PROGRAM:

·         Rejestracja uczestników, otwarcie Szkolenia                                  9.30 –  9.45

·         Warsztaty panel  I                                                                            9.45 – 11.15

·         Przerwa (serwis kawowy)                                                                 11.15 – 11.30      (15 min.)          

·         Warsztaty panel II                                                                           11.30 – 13.00

·         Lunch                                                                                                       13.00 – 13.40      (40 min.)             

·         Warsztaty panel III                                                                          13.40 – 15.10

·         Przerwa techniczna; serwis kawowy,  przejście na przystań        15.10 – 15.55      (45 min.)           

·         Rejs statkiem po rzece Wiśle                                                      16.00 – 17.30

·         Zejście na ląd, przejście do Centrum  na miejsce pikniku (grill)     17.30 – 17.45

·         Piknik  nad rzeką Wisłą  (dania piknikowe ciepłe i zimne, napoje)   17.45 – 21.00

Programy merytoryczne paneli  (po 2 godz. edukacyjne)

·         Warsztaty panel  I  nt. „Podejście mieszane z metodą  pozostałościową wyceny nieruchomości zabudowanej; studium przypadku. Możliwości, problemy i ograniczenia„.

   Prezenter- trener; Anna Kłobukowska, rzeczoznawca majątkowy O/ Płock, biegły sądowy na listach SO w Płocku i SO w Łodzi, licencjonowany zarządca nieruchomości

·         Warsztaty panel  II  nt. Podejście mieszane z metodą  kosztów likwidacji  wyceny nieruchomości zabudowanej; studium przypadku. Problemy ekologiczne, wątpliwości przy szacowaniu remanentów użytecznych z likwidacji (np. rozbiórki obiektów mało zużytych).

   Prezenter- trener; Janusz Rosuł, rzeczoznawca majątkowy O/ Płock, biegły sądowy z listy SO w Płocku, licencjonowany zarządca nieruchomości, uprawnienia budowlane branży elektrycznej

·         Warsztaty panel  III  nt. ” Wycena mienia zabużańskiego; studium przypadku. Wybory koncepcji realizacyjnych,  możliwości pozyskiwania źródeł informacji oraz ich weryfikacje. Zagadnienia warsztatowe.

   Prezenter- trener; Roman Bisping, rzeczoznawca majątkowy O/ Płock, biegły sądowy na liście SO w Płocku, inżynier budownictwa, członek Komisji Arbitrażowej  przy PSRWN

 Wymienione  warsztaty opracowano z celem realizacji sposobów doskonalących kwalifikacje zawodowe przez rzeczoznawców majątkowych wg określonych przepisów prawa (Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnie 2018 r.(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2018 r., poz.811).

 Łączny  czas trwania  warsztatów  6 godz. edukacyjnych – 3 punkty w kwalifikacji spełnienia wymagań

 UWAGI:                                                                                                                                   

 1. Organizator  sugeruje  turystyczne przygotowanie się do rejsu statkiem oraz podczas pikniku, po rejsie. 
 2. Możliwość wykupienia dodatkowego miejsca na rejs dla osoby towarzyszącej (50 zł/os) lub/i dla dzieci (40 zł/os), co podniesie  odpowiednio  koszt uczestnictwa – kwotę  wpłaty.
 3. Uczestnicy zamierzający skorzystać z miejsca hotelowego 26/27 lub 27/28 sierpnia dokonują rezerwacji miejsca hotelowego wg własnego wyboru
 4. Mapa dojazdu wg nazwy i adresu ośrodka
 5. Ośrodek deklaruje zabezpieczenia organizacyjne oraz sanitarne wg przepisanych standardów

Opłatę za uczestnictwo:

 • v 240 zł – rzeczoznawcy majątkowi, członkowie PSRWN Oddział w Płocku,
               słownie zł: dwieście czterdzieści )*
 • v 300 zł – rzeczoznawcy majątkowi, członkowie innych oddziałów, stowarzyszeń,
               słownie zł: trzysta )*
 • v 369 zł brutto (300 zł + podatek VAT 23%) – pozostali uczestnicy, Słownie zł: trzysta sześćdziesiąt dziewięć     (trzysta  złotych + podatek VAT 23%)*
   * patrz też  >>> Karta zgłoszenia  <<<

– należy wpłacić na konto Stowarzyszenia w terminie do 19 sierpnia 2021 r.:

PSRWN Oddział w Płocku BANK PEKAO SA

Nr 16 1240 5657 1111 0000 5080 7444

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Oddziału PSRWN w Płocku

Janusz Rosuł   

Prezes Oddziału PSRWN w Płocku

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera