Szkolenie – PSRWN Szczecin – 10.09.2016r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Szczecinie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 10 września 2016 r.:

Temat: “Problematyka opłat planistycznych i adiacenckich w wycenie nieruchomości”

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

Kierownik Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, rzeczoznawca majątkowy, przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. rzeczoznawców majątkowych, autor ponad 250 pozycji naukowych i popularnonaukowych opublikowanych w różnych czasopismach, w tym 20 pozycji zwartych w postaci podręczników i skryptów (opracowania samodzielne i we współautorstwie), uznany autorytet w środowisku rzeczoznawców majątkowych.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Adresaci: Rzeczoznawcy majątkowi, urzędnicy państwowi i samorządowi

Miejsce: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Szczecin, ul. Mickiewicza 64, sala 019 (parter w „starym budynku”)
Czas: 10.09.2016 r., sobota w godz. od 9 00 do 15 45 – 8 godzin edukacyjnych
Odpłatność: Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 250 zł. W trakcie szkolenia będą dostępne zimne i ciepłe napoje oraz ciastka kruche. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.
Należność należy wpłacać przelewem do dnia 5 września 2016r. na konto stowarzyszenia: 32 1060 0076 0000 3200 0089 1656 z dopiskiem „szkolenie 10.09.2016 r.”
Zgłoszenia: Zgłoszenia należy dokonywać mailowo wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 5 września 2016 r. na adres: biuro@psrwn.szczecin.pl lub faxem na nr 91 4847068

Program szkolenia: Problematyka opłat planistycznych i adiacenckich w wycenie nieruchomości 1. Wycena i szacowanie- nieco powtórki z wyceny 2. Opracowania planistyczne jako źródło informacji do wyceny 3. Przestrzeń i skutki ekonomiczne planowania przestrzennego 4. Zmiany wartości nieruchomości w procesie inwestycyjnym 5. Określanie opłat planistycznych 6. Opłaty adiacenckie

Może Ci się również spodoba