Warsztaty ONLINE: 25 luty 2023r. – „Wykorzystaj GEOPORTAL przy wykonywaniu operatów szacunkowych” Wykładowca: dr inż Ludmiła Pietrzak

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera ma przyjemność zaprosić na szkolenie połączone z warsztatami ONLINE, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2023r. w godzinach 9:00 – 15:40,  za pośrednictwem platformy clickmeeting.com

Temat:

Wykorzystaj GEOPORTAL przy wykonywaniu operatów szacunkowych

Wykładowca: dr inż Ludmiła Pietrzak

– rzeczoznawca majątkowy, Wiceprezes Oddziału Warszawskiego PSRWN, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Geodeta uprawniony (uprawnienia zakres 1,2,3,5,6,7), kartograf, fotogrametra, klasyfikator gruntów, Inżynier Europejski FEANI, Urbanista, planista, Redaktor Naczelny czasopisma naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny”

Czas trwania: 8 godzin edukacyjnych: 3 pkt warsztaty + 1 pkt szkolenie

Część I

 1. Dlaczego wszystkie rejestry publiczne muszą być zamieszczone w sieci
 2. Praca z różnymi publicznymi portalami przestrzennymi mającymi znaczenie dla rzeczoznawcy majątkowego – zawartość portali, poruszanie się po portalach, pobieranie informacji
 3. Planowanie przestrzenne na Geoportalu i na portalach JST
 4. Geoportal – podstawowe narzędzie rzeczoznawcy majątkowego i nie tylko
 5. Dostępne usługi na Geoportalu
 6. Co można bezkarnie zamieszczać w operacie szacunkowym – które dane są nieodpłatne, a za zamieszczanie których grozi nam kara i jaka kara
 7. Czego możemy żądać od starosty w ramach uwolnionych danych i w jakiej formie
 8. Panel porównawczy w Geoportalu – co było a co jest aktualnie w terenie – porównanie ortofotomap z różnych lat
 9. Jak stwierdzić z jakiego okresu i jakiej rozdzielczości jest ortofotomapa
 10. Pobieranie danych z Geoportalu i zapisywanie u siebie – dostępne usługi
 11. Działki ewidencyjne na Geoportalu – skąd pochodzą, jaka jest ich wiarygodność dla rzeczoznawcy majątkowego
 12. Dlaczego na Geoportalu nie widzimy niektórych danych (np. budynku, nowej działki itp…) a powinny być.
 13. Budynki są na ortofotomapie ale nie ma ich w ewidencji gruntów i budynków u Starosty – dlaczego??
 14. Dlaczego widzimy/nie widzimy sieci uzbrojenia terenu na Geoportalu
 15. Aktualizacja danych ewidencyjnych oraz mapy zasadniczej przez starostę a ich widoczność na Geoportali
 16. Kiedy aktualne dane w portalu starosty i Geoportalu
 17. Obiekty 3D w tym budynki 3D na Geoportalu
 18. Numeryczny model terenu: profil terenu, objętość mas ziemnych, analiza widoczności na Geoportalu
 19. Komponowanie map użytkownika na Geoportalu – pomocne w wycenie. Zapisywanie map dla poszczególnych operatów szacunkowych
 20. Przemieszczanie się z danymi pomiędzy komórką a Geoportalem na komputerze – kody QR i ich stosowanie

Część II

 1. Ogólne ciekawe zastosowania GEOPORTAL dla rzeczoznawcy majątkowego –różne niedostrzegane przydatne zastosowania.
 2. Wszelkie strefy ograniczonej zabudowy – szlabany inwestycyjne

-odległości budynków od rzek, zbiorników wodnych i rowów

-działka budowlana a obszar chronionego krajobrazu

-formy ochrony przyrody w kontekście utworzenia działki budowlanej

– pomniki przyrody a działka budowlana

-odległości budynków od lasu

– odległości budynków od drogi

-odległości pomiędzy budynkami

– odległości budynków od linii energetycznej

-odległości budynków od linii kolejowych

– odległości budynków od gazociągów

– elektrownie wiatrowe a możliwości inwestycyjne – jakie?

-odległości od cmentarzy i pomników zagłady

– odległości od ujęć wody

– odległość od lotnisk

– fotowoltaika i agrofotowoltaika w kontekście utworzenia działek budowlany

 1. Analiza możliwości inwestycyjnych nieruchomości na Geoportal, portalach Marszałka i Starosty.

– SUiKZP i MPZP a możliwości utworzenia działki budowlanej

– mapy glebowo-rolnicze na portalu powiatowym i marszałkowskim i ich zapisy w kontekście wyłączenia gruntów z produkcji

 1. Analizy przydatne dla rzeczoznawcy majątkowego z wykorzystaniem BDOT10k, np. ile budynków biurowych jest w mieście ….. Ile hoteli jest w mieście …. w dzielnicy….
 2. Rejestr cen nieruchomości na Geoportal z wykorzystaniem Street View na Geoportal

 

 

 

 

10.30 – 10.40 

12.10 – 12.20 

13.50 – 14.10 

Formularz zgłoszeniowy  

Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wnoszą opłatę z podatkiem VAT. Opłatę wpłacamy na konto Zarządu Głównego PSRWN 66 1020 1013 0000 0102 0304 5820
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłane zaproszenie na szkolenie.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!

Po naciśnięciu przycisku “WYŚLIJ ZGŁOSZENIE” powinno wyskoczyć zielone okienko z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia.

Opłatę za szkolenie należy wysłać na numer rachunku ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSRWN: 66 1020 1013 0000 0102 0304 5820
Wkrótce po odnotowaniu płatności wystawimy fakturę. 

Kontakt: mailowy: zarzad.glowny@psrwn.pl  lub telefoniczny 792 330 173 – Bartosz Rawa.

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera