Konsultacje w sprawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy deregulacyjnej

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829) tzw. „deregulacyjnej” opracowane zostały projekty aktów wykonawczych – rozporządzeń Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

1) w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych,

2) w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

3) w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie szacowania nieruchomości.

Odbyły się 3 narady konsultacyjne – 15 i 30 października oraz 8 listopada. W każdej z tych narad uczestniczył przedstawiciel naszego Stowarzyszenia a także kilka osób – członków naszego Stowarzyszenia, które zgłaszały indywidualnie uwagi i wnioski. Konsultacje prowadziła dyrekcja Departamentu Gospodarki Nieruchomościami (całą rundę otworzył podsekretarz stanu – min. Piotr Styczeń)

Czytaj więcej >>>
Konsultacje w sprawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy deregulacyjnej

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera