Wycena nieruchomości w PKD

Informacja przekazana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.