Wycena nieruchomości w PKD

Informacja przekazana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 

„Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

 

Informuję, że z przesłanej do PFSRM z GUS informacji wynika, że po kilkuletnich szerokich konsultacjach Główny Urząd Statystyczny przygotował wstępny projekt struktury PKD 2025 do piątego znaku (XX.XX.A).

 

Należy zauważyć, że grupowania do tzw. czwartego znaku odpowiadają grupowaniu i nazewnictwu wynikającemu z nowej europejskiej klasyfikacji NACE Rev. 2.1, opracowanej przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej Eurostat.

 

Analiza tego projektu wskazuje, że:

 

– w „dziale”  68 „Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”

– w „grupie” 68.3 „Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie”

– w klasie 68.32 „Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie”.

Wyodrębniono dwie podklasy:

– 68.32.A „Działalność związana z wyceną nieruchomości”,

– 68.32.B „Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana”.

 

Pozostawiono w klasie 68.31 podklasę 68.31.Z „Działalność usługowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”

 

Jeżeli projekt uzyska ostateczną akceptację, prowadząc działalność zawodową w zakresie szacowania nieruchomości, będziemy mieli stosowne klasyfikowanie.

Aktualnie „zaliczamy się” do podklasy „68.31.Z „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”.

 

Temat ten zawsze budził emocje w naszym środowisku, które wielokrotnie były artykułowane np. na posiedzeniach Rady Krajowej.

 

Federacja podejmowała działania w tym temacie od wielu, wielu lat.

Moje osobiste pierwsze wspomnienia to przygotowywanie wystąpień do GUS w sprawie PKD i PKWiU  w 2014 roku.

W kolejnych latach szereg różnych wystąpień i udziału w konsultacjach (ostatnio również w zakresie europejskiej klasyfikacji NACE).

Długo to trwało ….

 

W PKWiU „pojawiliśmy się” w 2015 roku (wcześniej też nas tam „nie było”).

Być może w PKD „znajdziemy się” w 2025 roku.

 

Naszych codziennych, zawodowych problemów, to nie rozwiąże, ale może będzie trochę raźniej 😉

 

Z tym, że to tylko projekt, o czym należy pamiętać. Jednak dotychczas nie byliśmy ujmowani w tych projektach, stąd niniejsza informacja.

 

Z pozdrowieniami

Krzysztof Gabrel”

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera