MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE „Rynek nieruchomości komercyjnych – różne perspektywy jego uczestników”

Zapraszamy na Międzynarodowe Seminarium Naukowe.