Warsztaty – 27-28 czerwca 2023r. Kryteria poprawności operatu szacunkowego w świetle metodyki wyceny i „dobrych praktyk opiniowania” Wykładowca: Dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera ma przyjemność zaprosić na warsztaty online, które odbędą się w dniach 27-28 czerwca 2023r. (wtorek i środa), w godzinach   16.30 – 19.45  na platformie https://clickmeeting.com/pl . 

Tematyka:

Kryteria poprawności operatu szacunkowego w świetle metodyki wyceny i „dobrych praktyk opiniowania”

Czas trwania: 8 godzin edukacyjnych – 4 punkty warsztaty

Wykładowca:

Dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska

– rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 414, inżynier budownictwa z uprawnieniami budowlanymi, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy Katedry Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Uprawnienia do wyceny nieruchomości posiada od 1993r. W latach 1994-2001 współorganizatorka i pierwsza Przewodnicząca Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). Od 1996r do chwili obecnej członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. W 2005r. odznaczona najwyższym odznaczeniem PFSRM –Medalem Amicus de Rebus Peritorum Polonorum.Od 1996r. najpierw współwłaściciel firm VALOR Instytut Nieruchomości s.c. i VALOR Obsługa Nieruchomości s.c., a obecnie właściciel kancelarii rzeczoznawców majątkowych VALOR ADVISOR. Wieloletnia biegła sądowa i biegła  w postępowaniach administracyjnych Urzędu Miasta Łodzi.  W latach 2012-2021 Przewodnicząca Komisji Pojednawczo-Arbitrażowej  Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Współautorka „Dobrych praktyk opiniowania operatów szacunkowych”

Szczegółowa tematyka 

  Część I : Źródła  rozbieżności w wycenie nieruchomości

 1. Źródła rozbieżności w wycenie nieruchomości -wprowadzenie do tematu
 2. Ekonomia, metodyka i prawo jako podstawa prawidłowo sporządzonej wyceny .
 3. Co wynika z definicji wartości rynkowej? Jakie założenia przyjęte do wyceny  spełniają definicyjne cechy wartości rynkowej? Przykłady
 4. Jak ekonomiczne zasady wyceny determinują sposób podejścia do wyceny nieruchomości
 5. Wybrane zagadnienia z praktyki wyceny ilustrowane przykładami.

           5.1.  Czy podejście porównawcze zawsze prowadzi do wartości rynkowej ?

           5.2.  Podstawowe warunki poprawności zastosowania podejścia dochodowego  do

                  określania wartości rynkowej nieruchomości.

           5.3. Wycena części funkcjonalnych- możliwa czy niedopuszczalna ? Przykłady.

 1. Dyskusja

Część II:  Dobre praktyki opiniowania operatów szacunkowych czyli nie rób drugiemu co tobie nie miłe.

 1. Geneza wprowadzenia ujednoliconych zasad funkcjonowania komisji opiniujących w  PFSRM i  w sfederowanych stowarzyszeniach
 2. Czy zespół opiniujący powinien zapewnić autorowi operatu udział w postępowaniu wynikającym z art. 157 – czyli o ujednoliconych  zasadach  organizacyjnych  komisji opiniujących.
 3. Wymogi jakie powinni spełniać kandydaci na członków komisji i członkowie zespołów opiniujących. Doświadczenie, mądrość i rozwaga -cechy oczekiwane.
 4. Ogólne kryteria oceny prawidłowości operatów. Czy jest możliwe odniesienie się w opinii do wartości a jeśli tak to w jaki sposób ?
 5. Zakres analizy operatu w odniesieniu do poszczególnych podejść i metod wyceny.
 6. Zawartość opinii o prawidłowości operatu czyli o merytorycznej treści i życzliwej formie.
 7. Czy jest możliwe odwołanie się od opinii ?
 8. Dyskusja

Warsztaty są przewidziane na 200 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą.

Formularz zgłoszeniowy  
 
Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wnoszą opłatę z podatkiem VAT. Opłatę wpłacamy na konto Zarządu Głównego PSRWN 66 1020 1013 0000 0102 0304 5820
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłane zaproszenie na szkolenie.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!

Po naciśnięciu przycisku “WYŚLIJ ZGŁOSZENIE” powinno wyskoczyć zielone okienko z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia. Jeżeli formularz zgłoszeniowy nie będzie działać proszę przesłać najważniejsze dane na maila zarzad.glowny@psrwn.pl

Opłatę za szkolenie należy wysłać na numer rachunku ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSRWN: 66 1020 1013 0000 0102 0304 5820

Wkrótce po odnotowaniu płatności wystawimy fakturę. Informację dotyczącą dostępu do wydarzenia wyślemy około tygodnia przed szkoleniem.

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

 1. Posiadanie komputera z dostępem do stabilnego Internetu.
 2. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Platforma ClickMeeting, na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce. Uczestnik nie musi instalować żadnych dodatkowych programów, wystarczy otworzyć link i dołączyć do szkolenia.
 3. Platforma ClickMeeting współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami oraz większością kamer internetowych. Bardziej zaawansowana lub profesjonalna kamera może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania lub sprzętu. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania w trakcie szkolenia można zadawać na czacie.

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt: adres mailowy: zarzad.glowny@psrwn.pl  lub telefoniczny 792 330 173 – Bartosz Rawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 3/5, lok. 422, wpisany do KRS pod numerem: 0000138026, tel.: 22 828 64 54; 792 330 173 (Bartosz Rawa); e-mail: zarzad.glowny@psrwn.pl
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi).
 1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w związku z realizacją zawartej umowy tj. udziału w szkoleniu, do czasu jej zakończenia, po tym czasie w zakresie i przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 2. Odbiorcami podanych przez Pana/Panią danych osobowych mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
 • organy, instytucje lub podmioty upoważnione z mocy obowiązujących przepisów prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy – tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, tj. udziału w szkoleniu.

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera