PSRWN Oddział Łódź – Warsztaty ONLINE 16 i 23 marca 2022r. „Przykłady wycen w podejściu kosztowym”.

Zapraszamy na  warsztaty organizowane przez Oddział w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera.

Blok warsztatów dla rzeczoznawców majątkowych i osób związanych z rynkiem nieruchomości zostanie przeprowadzony w trybie online w dniach:

16 marca 2022 roku w godzinach 16:30 – 19:45 

23 marca 2022 roku w godzinach 16:30 – 19:45 

na platformie Clickmeeting.com

 Temat:

Przykłady wycen w podejściu kosztowym

Czas trwania: 8 godzin zajęć warsztatowych – 4 punkty warsztatowe

Wykładowca:

Maciej Książek  

mgr inż. Budownictwa, Rzeczoznawca Majątkowy

Dzień pierwszy: 16.03.2022 r.

16.30  – 18.00     Wstęp do podejścia kosztowego, repetytorium z technologii budownictwa i  materiałoznawstwa   dla rzeczoznawcy majątkowego. 

Ćwiczenia praktyczne – normy w budownictwie.

Ćwiczenia praktyczne – przedmiarowanie i obmiarowanie.                                           

18.00 – 18.15      Przerwa

18.15 – 19.45      Metoda szczegółowa i uproszczona kalkulacji kosztorysowej.

Określanie wartości odtworzeniowej. Technika elementów scalonych, wskaźnikowa i szczegółowa.

Nauka obsługi najpopularniejszych programów do kosztorysowania:

  • Zuzia 
  • Norma Pro

Ćwiczenia praktyczne – IRS, IMB, BRB

Ćwiczenia praktyczne – BCO

Sposoby przedstawienia nakładów wg  wartości rynkowej, źródła pozyskania  cen i przykładowe obliczenia.

Dzień drugi: 23.03.2022

16.30  – 18.00     Ćwiczenia praktyczne – omówienie przykładowych operatów nr 1 i 2
(1. Obiekt budowlany nietypowy, metoda kosztów odtworzenia – technika szczegółowa; 2.Obiekt budowlany typowy, metoda kosztów odtworzenia – technika elementów scalonych)   

18.00 – 18.15      Przerwa

18.15 – 19.45        Ćwiczenia praktyczne – omówienie przykładowych operatów nr 3 i 4 (3.Obiekt do rozbiórki, metoda kosztów likwidacji; 4.Obiekt w rozwoju, metoda kosztów odtworzenia – technika elementów scalonych.)

Wymienione wykłady i warsztaty opracowano w celu realizacji doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych wg przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r.(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2018 r., poz.811).

Formularz zgłoszeniowy

Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wnoszą opłatę z podatkiem VAT. Opłatę wpłacamy na konto Oddziału PSRWN w Łodzi nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłane zaproszenie na szkolenie.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!

UWAGA:

Opłatę wpłacamy na konto Oddziału PSRWN w Łodzi:

 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922

Warsztaty są przewidziane na 200 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera