PSRWN Oddział Lublin – Szkolenie + warsztaty ONLINE. 24-25 listopada 2023r. Wykładowcy: Ryszard Cymerman, Joanna Monika Szapiro-Nowakowska, Jarosław Nogalski

Zapraszamy na szkolenie połączone z warsztatami organizowane przez Oddział w Lublinie Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera.

Blok szkoleniowy dla rzeczoznawców majątkowych i osób związanych z rynkiem nieruchomości zostanie przeprowadzony w trybie online w dniach:

24-25 listopada 2023 roku w godzinach 8:30 – 18:30 

na platformie Clickmeeting.com

 DZIEŃ 1 – 24 listopada 2023r.

12 godzin edukacyjnych – 6 punktów (4 punkty warsztatowe + 2 punkty szkolenie)

Temat 1:

Rozważania nad praktycznymi problemami wyceny nieruchomości

• Analiza procedur wyceny dotyczących nieruchomości

• Klasyfikacja opłat dotyczących nieruchomości i wycena dla opłat za udostępnienie przez właściciela prawa do korzystania z nieruchomości

• Wycena dla opłat z tytułu przeprowadzenia działań powodujących „rozwój nieruchomości” (opłaty planistyczne, opłaty adiacenckie, opłaty za, wyłączenie gruntów z produkcji)

• Wycena dla opłat od czynności cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości

• Wycena dla opłat związanych z posiadaniem nieruchomości.

Prowadzący:

Ryszard Cymerman

Absolwent Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1970 ). Zajmowane w minionych 30–latach stanowiska pracy:
· 1991 r. – profesor nadzwyczajny w Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie,
· 1993 r. – profesor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii,
· od 1994 – zastępca dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej, a od 2000 r. kierownik Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na Uczelni pełnił wiele funkcji organizacyjnych (np.: dwie kadencje prodziekan Wydziału, członek Senatu ART itp.) Jest jednym z głównych specjalistów gospodarki przestrzennej i wyceny nieruchomości. Prowadzi od lat zajęcia dydaktyczne z tej problematyki nie tylko na kilku wydziałach macierzystej uczelni, ale również na studiach podyplomowych, kursach i seminariach w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Sprawował opiekę nad przeszło 300 pracami dyplomowymi, wypromował 12 doktorów. Recenzował liczne rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych, w tym 20 podręczników i skryptów opracowanych samodzielnie lub we współautorstwie. Pełni obowiązki przewodniczącego Państwowej Komisji d/s uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Temat 2:

Co nowego w wycenie ograniczonych praw rzeczowych ?

Prowadzący:

Joanna Monika Szapiro-Nowakowska

– rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 126, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, kierownik zespołu standardów KSWS „Określenie wartości ograniczonych praw rzeczowych”, biegła sądowa.

 DZIEŃ 2 – 25 listopada 2023r.

Temat:

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące rzeczoznawców majątkowych

• Odpowiedzialność dyscyplinarna rzeczoznawców majątkowych
• Zmiany w ustawie Prawo budowlane w 2023 roku oraz nowe świadectwa energetyczne budynków
• Odszkodowanie planistyczne w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego oraz najnowsze zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym
• Wykup użytkowania wieczystego w latach 2023-202.

Prowadzący:

Jarosław Nogalski

Radca prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację prokuratorską oraz studia doktoranckie w Zakładzie Bankowości i Finansów Publicznych Wydziału Prawa, Administracji i Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Członek rad nadzorczych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym również pełniący funkcję przewodniczącego.

Pracował w instytucjach rynku finansowego, posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, licencję likwidatora szkód majątkowych, jak i licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Od 2007 roku prowadzi w Lublinie własną kancelarię Radcy Prawnego specjalizującą się m.in. w kompleksowej obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, głównie z zakresu prawa budowlanego, prawa nieruchomości, geodezji i kartografii oraz zamówień publicznych.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu swoich klientów przed sądami administracyjnymi jak i w postępowaniach cywilnych i gospodarczych.

12 godzin edukacyjnych – 6 punktów (2 punkty warsztatowe + 4 punkty szkolenie)

Wymienione wykłady i warsztaty opracowano w celu realizacji doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych wg przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r.(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2018 r., poz.811).

RAZEM czas trwania: 24 godzin edukacyjnych – 12 punktów 

(6 punktów warsztatowych + 6 punkty szkolenie)

Formularz zgłoszeniowy

Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wnoszą opłatę z podatkiem VAT. PSRWN o/Lublin w Pekao S.A. nr 76 1240 2500 1111 0000 3766 9351
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłane zaproszenie na szkolenie.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!

Opłatę za szkolenie należy wysłać na numer rachunku:
PSRWN o/Lublin w Pekao S.A. w terminie 23.11.2023 r.

nr 76 1240 2500 1111 0000 3766 9351

(tytuł: szkolenie listopad 2023 – imię nazwisko)

 Warsztaty są przewidziane na 200 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

  • Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Platforma ClickMeeting, na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce. Uczestnik nie musi instalować żadnych dodatkowych programów, wystarczy otworzyć link i dołączyć do szkolenia.
  • Platforma ClickMeeting współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami oraz większością kamer internetowych. Bardziej zaawansowana lub profesjonalna kamera może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania lub sprzętu. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania w trakcie szkolenia można zadawać na czacie.
  • Wkrótce po odnotowaniu płatności zostanie wystawiona faktura.
  • Szczegółowa informacja dotyczącą dostępu do szkolenia online (odpowiedni link) przesłana zostanie ok 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia na adres elektroniczny, z którego dokonano zgłoszenia.

Kontakt z organizatorem:
Stanisław Kochański- tel. 509 927 503

Bartosz Rawa – tel. 792 330 173

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera