Uwagi do rozporządzenia

W związku z rozpoczętym przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w uzgodnieniu z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju procesem zmian legislacyjnych dotyczących zapisów
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, a także w ustawie o gospodarce nieruchomościami zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian w w/w przepisach, które Państwa zdaniem wymagają ingerencji prawodawcy.
Zatem zwracamy się do Państwa z prośbą o przeprowadzenie wewnętrznych konsultacji w Oddziałach PSRWN zmierzających do zebrania propozycji zmian w obowiązujących w/w przepisach i przesłanie ich wraz z uzasadnieniem na adres e-mail zarzad.glowny@psrwn.pl do końca września 2019 r.

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera