PSRWN Warszawa – Warsztaty

Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości  zaprasza do uczestnictwa w warsztatach dla rzeczoznawców majątkowych i osób związanych z rynkiem nieruchomości.  

Warsztaty 02.10.19 (16:30 – 20:00) – PSRWN Warszawa
TEMAT:

Zasady ustanawiania służebności przesyłu oraz określania wynagrodzeń związanych z korzystaniem z nieruchomości na
potrzeby urządzeń przesyłowych – zajęcia warsztatowe

WYKŁADOWCA:

mgr prawa
Piotr Zamroch
– radca prawny w Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni, specjalizuje się w problematyce urządzeń przesyłowych, w tym temacie „służebności przesyłu”, prowadzi blog www.przesył-energii.pl. Współautor standardu wyceny KSWS „Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych”. Autor wielu publikacji w czasopismach branżowych. Ekspert przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju w zespole Rady Standardów opracowującym standard zawodowy dla rzeczoznawców majątkowych

Warsztaty 6.11.19 (16:30 – 20:00) PSRWN Warszawa 

TEMAT:

Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o wywłaszczenie nieruchomości – zgodnie z art. 112 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – zajęcia warsztatowe.

WYKŁADOWCA:

mgr
Jacek Chruślicki
– rzeczoznawca majątkowy. Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Od 2001 roku zajmuje się zagadnieniami związanymi z wywłaszczaniem i ograniczaniem praw do nieruchomości oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości. Wykładowca na kursach związanych z gospodarką nieruchomościami.

Szkolenia odbędą się w budynku WDT NOT – ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, sala „C” na V piętrze, w godzinach 16:30 – 20:00

Odpłatność za uczestnictwo w seminariach dla członków PSRWN 15 zł, a dla osób spoza stowarzyszenia 60 zł.

Płatność i wpis na listę obecności pod salą przed szkoleniem.

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera