PSRWN Zarząd Główny – Szkolenie i warsztaty 23 i 24 września 2022r. „Przykłady wycen w podejściu kosztowym” oraz „Problemy i wyzwania w wycenie mienia dla potrzeb ubezpieczenia”

Zapraszamy na 2 dniowe szkolenie połączone z warsztatami organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera.

Blok warsztatów dla rzeczoznawców majątkowych i osób związanych z rynkiem nieruchomości zostanie przeprowadzony  w dniach:

23 września 2022 roku w godzinach  8:50 – 16:00

 Temat:

Przykłady wycen w podejściu kosztowym

Czas trwania: 8 godzin zajęć warsztatowych – 4 punkty warsztatowe

Wykładowca:

Maciej Książek  

rzeczoznawca majątkowy nr 6535, teoretyk i praktyk – Inżynier budowlany posiada wykształcenie techniczne – wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń oraz ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym administracyjne i pedagogiczne. Posiada praktyczną znajomość ustaw: (Prawo budowlane, KPA, Prawo zamówień publicznych), potwierdzoną świadectwami ukończenia studiów podyplomowych oraz praktyką zawodową i dodatkowo działalnością dydaktyczną.

 

24 września 2022 roku w godzinach  9:30 – 14:45

Temat:

Problemy i wyzwania w wycenie mienia dla potrzeb ubezpieczenia

Wykładowca:

mgr inż. Andrzej  Bablok

rzeczoznawca majątkowy nr 786 , biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości, członek  Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych, były  pracownik – specjalista w  firmie ubezpieczeniowej 

6 godzin edukacyjnych: 2 punkty warsztatowe + 1 punkt szkolenie

 

Rejestracja uczestników, otwarcie Szkolenia 

  8.50 –  9.00

Warsztaty cz. I

9.00 – 10.30

Przerwa (serwis kawowy)          

10.30 – 10.45

(15 min.)

Wykłady cz. II

10.45 – 12.15

Lunch  

12.15 – 12.45

(30 min.)

Warsztaty cz. III

12.45 – 14.15

Przerwa (serwis kawowy)

14.15 – 14.30

(15 min.)

Warsztaty cz. IV

14.30 – 16.00

Część rekreacyjna – turniej integracyjny w plenerze*

*Uwaga: w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych   przewiduje się imprezę  alternatywną

16.40 – 18.15 (orientacyjnie)

Uroczysta kolacja z muzyką (DJ)                                                           

19.30 – 24.00 

Wykłady cz. I

9.30 – 11.00

Przerwa (serwis kawowy)

11.00 – 11.15

(15 min.)

Warsztaty cz. II

11.15 – 12.45

Lunch

12.45 – 13.15

(30 min.)

Warsztaty cz. III

13.15 – 14.45

Wymienione wykłady i warsztaty opracowano w celu realizacji doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych wg przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r.(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2018 r., poz.811).

Formularz zgłoszeniowy 

Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wnoszą opłatę z podatkiem VAT. Opłatę wpłacamy na konto Zarządu Głównego PSRWN 66 1020 1013 0000 0102 0304 5820
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłane zaproszenie na szkolenie.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!

UWAGA:

Opłatę wpłacamy na konto Zarządu Głównego PSRWN:

 66 1020 1013 0000 0102 0304 5820

Bank Polski PKO SA

Możesz również polubić…