Standard zawodowy “Wycena nieruchomości drogowych”

Projektu standardu “Wycena nieruchomości drogowych” złożone do Ministra Infrastruktury i Budownictwa przez PFSRM  w dniu 28/08/2017.